Statistikk

Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?

Innvandringsliberale bruker statistikk som en beruset person bruker lyktestolpen: mer til støtte enn til opplysning.

I Drammen har 29 prosent av innbyggerne innvandrerbakgrunn. En undersøkelse utført av Sentio Research stiller følgende spørsmål:

Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med innvandrerbakgrunn har for Drammens attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?

31 prosent svarer at det er en styrke, 19 prosent svarer at det er en svakhet, mens de fleste, 43 prosent, har svart at det har ingen betydning.

Sylo Taraku, selv drammenser og ansatt i Agenda, mener undersøkelsen er en glad-sak. Men hvorfor det? Hva er det egentlig respondentene svarer på? Hva menes med «innvandrerbakgrunn»?

Kanskje vi skal nyansere spørsmålet bittelitt:

  • Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med europeiske innvandrerbakgrunn har for Drammens attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?
  • Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med ikke-vestlige innvandrerbakgrunn har for Drammen attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?
  • Hvilken betydning mener du andelen av innbyggere med med muslimsk bakgrunn har for Drammen attraktivitet. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?
  • Hvilken betydning har det at i Drammen mottar innvandrere 75 prosent av all sosialhjelpsutbetalinger. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?
  • Hvilken betydning mener du det har at innvandringen koster Norge et sted mellom 100-250 milliarder per år. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning? (PS: Jeg vet ikke hva som er de stipulerte utgiftene for innvandringen i Drammen – og det vet de nok ikke selv heller.)
  • Hvilken betydning har det at innvandrere er overrepresentert i 123 av 128 lovbruddstyper i Norge. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?
  • Hvilken betydning har det at en innvandrere fra Midtøsten og Afrika vil gi livsløpskostnader for Norge på anslagsvis 11,6 millioner kroner for en kvinne, mens en mann med samme bakgrunn vil koste 6,2 millioner kroner. Er det en styrke, en svakhet, eller har det ingen betydning?

Rett og slett: Hva med for en gang skyld å stille relevante spørsmål til befolkningen, som forteller noe om konsekvensene av innvandringen og spesifisere hvilken type innvandring vi snakker om?

Er det en tanke som ikke har streifet de politisk korrekte eller tror de befolkningen vil fortsette å la seg lure?