Innvandring

Berikelsen som tærer på

I 123 av 128 kategorier av lovbrudd er innvandrere overrepresentert, avslører Jon Helgheim (Frp). Det er groteske tall - som SSB underkommuniserer.

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Frp, avslører den høye overrepresentasjonen på sin Facebookside:

« ( …) det ikke hyggelige tall på hvor mange lovbruddstyper innvandrere er overrepresentert i. Av 128 lovbruddstyper, er innvandrere overrepresentert i 123. Det vil si at i 96 prosent av lovbruddstypene er innvandrere overrepresentert».

Hva skal vi si? Skalk lukene! Legg et digert kumlokk over saken, hvis noen spør må du bortforklare. Skyld på at nordmenn er dårlig på å integrere sine nye landsmenn å be om mer pengeoverføringer til de fattige.

Tallene, som er bestilt av Frp av SSB, er omtalt i Aftenposten. Her oppsummerer SSB-rådgiver Sigmund Book Mohn funnene slik:

– Det er betydelig høyere rater blant innvandrere for enkelte lovbruddstyper, som mishandling i nære relasjoner.

Der stopper han. Skal vi forledes til å tro at fordelingen er sånn cirka likt? Når innvandrere er overrepresentert i 123 av 128 lovbruddstyper er det uredelig, for ikke å si utålelig, å hevde i «enkelte lovbruddstyper».

Tallene forteller at norskfødte menn i aldersgruppen 15–35 år med somalisk bakgrunn, har 4,6 ganger så høy rate for voldslovbrudd. Dem med irakisk bakgrunn har 4 ganger så høy rate, dem med marokkansk 3,2. Deretter følger tyrkisk (2,8) og pakistansk (2,4).

Enkelte landgrupper, som personer med vietnamesisk bakgrunn, har lavere kriminell hyppighet enn øvrig befolkning. Vietnamesere oppfører seg i Norge. Hvorfor? Er det fordi nordmenn er flinkere på å integrere vietnamesere?

Den vietnamesiske kulturen har i historiens løp vist stor evne til å oppta i seg ulike religiøse strømninger. Buddhismen har en svært sterk appell, men vietnamesere er også tilhengere av taoisme, kristne elementer og konfusianisme. Altså, islam er fraværende.

Nei, jeg er ikke islamofob bare faktaorientert.

En ikke-vestlig innvandrerkvinne fra Midtøsten eller Afrika ville gi staten livsløpskostnader på 11,6 millioner kroner, mens en mann med samme bakgrunn ville koste samfunnet 6,2 millioner kroner.

Kun 5 prosent av kvinnene fra Syria og 10 prosent av kvinnene fra Somalia arbeider 30 timer eller mer i uken. Generelt sett er arbeidsledigheten blant innvandrere fra Midtøsten og Afrika skyhøy.

I 2017 regnskapsførte NAV utgifter på til sammen 506 milliarder kroner.

I Oslo mottar innvandrere 71 prosent av all sosialhjelp. Innvandrerbefolkningen i Drammen står for 75 prosent av alle sosialhjelpsutbetalinger. Halvparten av all sosialhjelpen i Norge i 2017 gikk til innvandrere fra Afrika eller Asia. Den bare øker år for år.

Tidligere i år avslørte TV2 at 70 prosent (av 140 gjerningspersoner) som er dømt for grov kroppsskade og grov vold i Oslo tingrett det siste året har innvandrerbakgrunn.

Fortell meg, er det noen av våre politikere som har spurt norske skattebetalere om det er greit? Kanskje det er på tide med en folkeavstemning basert på ærlige fakta om innvandringens konsekvenser? At det er på tide å avslutte det sosiale multikultieksperimentet? Kanskje det er lurt å ta en pause mens vi ennå har tid?

Innvandringen koster norske skattebetalere et sted mellom 100-250 milliarder hvert år. Det er helt uakseptabelt.

Jon Helgheim: «Den høye innvandringen gjennom 30 år har vært ødeleggende for både innvandrere og øvrig befolkning. På toppen av det hele vet vi at høy innvandring fra ikke-vestlige land ikke bidrar til å hjelpe de som virkelig trenger det i Afrika og Asia, snarere tvert om, alle taper på dette».

Er det noen som virkelig tror på at våre politikere kommer til å rydde opp? Det blir med noen få ærlige Frp-politikere som roper varsko, som siden kommer med forslag til innstramminger, som deretter blir nedstemt i Stortinget – om ikke i eget parti. En evig runddans.

Istedenfor å ta tak i problemene vil politikere, journalister, rikssynsere og eksperter fortsette å underkommunisere konsekvensene av innvandringen. De bekymrer seg heller for hets og hat på nettet. Hva som er årsaken til at folk er opprørte, er uinteressant.

Innvandringen vil fortsette som tidligere. Vi vil få flere NAV-klienter og kriminaliteten vil øke jevnt og trutt. Politi og rettsvesen vil bli enda mer overbelastet og flere nordmenn vil bli ofre. Færre vil velge seg yrker som politi og lærer. Skattetrykket vil øke i form av (snikinnførte) indirekte skatter for å dekke innvandringsomkostningene og det vil bli flere handlingsplaner – for å hindre en faktuell debatt.

Det må være lov å si at det er en gjeng udugelige mennesker som styrer vårt land. Og de som er potensielle til å overta er enda verre.