Islam

Kvinneforeningen som følger islamske regler nektes offentlig tilskudd

En muslimsk forening i Sverige har fått nei skattefinansierte tilskudd fordi den stenger ute folk.

Det er Muslimska Kvinnors Idrottsförening (MKIF) i Gøteborg med 400 medlemmer som blant annet tilbyr svømmeskole som krever religiøs påkledning.

I foreningens vedtekter står det «MKIF må jobbe i islamsk ånd og medlemmene må følge islamske regler».

Det er i strid mot de grunnleggende kravene om at alle har rett til å bli medlemmer og delta på aktivitetene til en organisasjon.

Dette er altså en forening som diskriminerer vantro og annerledes troende over en lav sko, men som likevel krever at svenskene skal betale for blant annet leien av svømmebassenget.

Konvertitt Halima Ljungqvist, styreleder for MKIF, er rasende. Hun anklager kommunen for å diskriminere muslimer.

Hun sier det som ofte muslimer sier: «Dere er diskriminerende mot oss fordi vi er muslimer. Vi har religionsfrihet her i Sverige».

Foreningens nettsted viser klare retningslinjer om at medlemmene må følge islamsk lov. Ljungqvist uttalte nylig i Göteborgs-Posten at mennesker som ikke lever under islamsk lov, ikke er velkommen.

– Vi som troende muslimer ønsker heller ikke å se andre mennesker avkledde og derfor er vi opptatt av å leie hele svømmebassenget, sier Ljungqvist.

Det er en sammenheng mellom antall muslimer i befolkningen og kravene som stilles ovenfor majoritetsbefolkningen. Vi ser et tydelig mønster. Innvandrertette muslimske områder i Europa som segregerer, samtidig som landets lover gradvis blir tilsidesatt til fordel for islamske lover og regler.

Hvor grensen går når segregeringen for alvor skyter fart, vet jeg ikke. Men den som ikke ser hva som foregår, må være blind. Det er derfor det er viktig å begrense islams vekst blant annet i Norge.