Innvandring

Innvandring betyr økt kriminalitet

Tilgjengelige tall viser overrepresentasjon i kriminalitet blant innvandrere og deres barn - og trenden er økende. Dette gjelder både for USA og Europa - og nå har også ferske svenske tall blitt offentliggjort.

Muslimer utgjør 1 prosent av den amerikanske befolkningen, samtidig med at en av fem fanger er muslimer. (Jeg tar forbehold om at det kan være personer fra islamdominerte land.)

I Maryland, med seks millioner innbyggere, er det rundt 70.000 muslimer. Av delstatens 18.562 fanger er totalt 5.084 muslimer, altså litt over 27 prosent.

Mens Marylands tall er de verste, er situasjonen omtrent den samme i Washington DC. Der er 1.232 av 5.219 fanger er muslimer, altså en av fire (25 prosent).

I New York, New Jersey, Maryland, Pennsylvania og Michigan utgjør muslimer en av fire eller fem fanger i de statlige fengslene. I mange delstater har også antall muslimske fanger økt dramatisk på bare noen få år, i noen tilfeller en fordobling.

I 2050 er antallet muslimske innbyggere i USA anslått til å være mer enn åtte millioner, noe som kan bety at to million muslimer er fanger i føderale fengsler.

For øyeblikket koster fangene USA 670 millioner dollar per år.

I britiske fengsler økte andelen muslimske fanger fra 8 prosent i 2002 til 16 prosent i 2018.

I Norge er det en høyere andel gjerningspersoner blant både innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenliknet med øvrig befolkning. Andelen gjerningspersoner er høyest blant norskfødte med innvandrerforeldre. Det er en generell trend vi også ser i Europa. Det norske politiets strafferegister viser at 36 prosent av gjerningspersonene ikke er født i Norge.

Ferske svenske tall

I Sverige har de nylig kartlagt, for første gang siden 2005, koblingen mellom opprinnelse og kriminalitet. Tallene er levert av Brå (Brottsförebyggande rådet) og sammenfattet av tenketanken Det Gode Samhället.

Tallene er en varm potet som ikke passer inn i den politisk korrekte idyllen.

Fra 1985 til 2017 har andelen som er dømt for kriminalitet og som er født utenfor Sverige eller har en eller to utenlandsfødte foreldre, vokst fra 18 til 34 prosent. I samme periode økte den rapporterte kriminaliteten med 50 prosent. Mens andelen personer med utenlandsk bakgrunn i 1985 utgjorde 31 prosent av mistenkte i svenske straffesaker, utgjør den samme gruppen i dag 58 prosent.

Det er visse typer forbrytelser der innvandrere er overrepresentert. I perioden 1985-1989 var 42 prosent av alle mistenkte for drap og drapsforsøk i Sverige innvandrere. I 2013-2017 hadde andelen steget til hele 71 prosent.

Trenden i overgrepssaker har gått fra 34 til 61 prosent. I en undersøkelse utført av TV-programmet Uppdrag Granskning de siste fem årene, som har gransket domfellelse for voldtekt og voldtektsforsøk i Sverige, er 490 av 843 straffedømte født utenfor Sverige. Når det gjelder overfallsvoldtekter er 97 av 129 dømte lovbrytere født utenfor Europa. Det er innvandrere med røtter i Midtøsten, inkludert Afghanistan og Iran, sammen med mennesker med afrikanske røtter som er særlig overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene.

Men fortsatt skal noen hevde at det ikke finnes noen sammenheng mellom innvandring og kriminalitet?