Integrering og integreringspolitikk

En grell politisk fallitt

25 prosent av førsteklassinger i Osloskolen kan ikke godt nok norsk. Barna klarer ikke å følge undervisningen. Over 15 år etter at problemet ble satt på dagsordenen, klarer heller ikke politikerne å bli enige om hvordan det alvorlige problemet skal løses.

Av 7.000 nye førsteklassinger i Osloskolen i fjor klarte ikke 1.700 av barna å følge ordinær undervisning, altså rundt 25 prosent av samtlige nye skolebarn i hovedstaden. Smak på den: en av fire som ligger an til å bli tapere, få forringet sine liv, bli forsørget av skattebetalerne.

Tallene burde få politikerne til å skjemmes, men den gang ei: Tross den vanvittige fallitten disse tallene beviser, krangler politikerne heller om løsninger den dag i dag, akkurat som de kranglet om det samme for rundt 15 år siden.

Høyre vil kartlegge norskkunnskapen til alle barn før skolestart, sier Høyres ordførerkandidat Saida Begum. Og Begum vil gi barna med dårlige norskkunnskaper «tilbud om sommerkurs på to uker» (sic).

Ja, det vil nok gi sus i serken!

SVs Inga Marte Thorkildsen slår alarm: nei, dette er å kaste bort ressurser! Og en slik test/kartlegging «vil ta tid bort fra barna som virkelig trenger å være nær pedagoger og de ansatt i barnehagene».

– Eg er derimot veldig kritisk til at vi skal kaste bort ressursar og tid, og ta tid vekk frå ungane som verkeleg treng å vere nær pedagogane og dei tilsette i barnehagane, fordi vi skal kartlegge alle ungane, inkludert dei vi veit ikkje treng ekstra oppfølging, seier Thorkildsen.

– Det meiner eg er sløseri med ressursane, seier byråden.

Man har altså ingenting lært. Hvorfor ikke ta en HRS og kopiere hva vi har sagt på inn- og utpust i over 15 år:

  1. Kartlegg språket på fireårskontrollen på helsestasjonen.
  2. Barn som ikke består testen, skal i obligatorisk barnehage.
  3. Foreldrene skal selv betale for barnehageplassen, for å gi et insitament til at foreldre tar foreldreansvar overfor sine barn: sikrer at barnet lærer godt norsk før det er fire år gammelt.

Men da vil jo hylekoret av godhetsposører tyte frem fra alle kanter med påstander om «stakkars dem», diskriminering, rasisme og om mulig det som verre er. Slik blir barna taperne.