Integrering og integreringspolitikk

Kommune gir tilskudd til salg av hijab. – Flaut og skammelig, raser Per-Willy Amundsen

Harstad kommune vil gi to muslimske kvinner 55 000 kroner til å selge hijab og andre klær tilhørende islamsk kultur. - Dette viser at byråkrater og politikere har forstått null og niks av intergrering, raser Per-Willy Amundsen.

«I Harstad er det mange kvinner fra Midtøsten, Afrika eller Asia. De finner ikke alltid klær som passer på dems kultur eller tradisjon i Harstad. De fleste kvinner slit med å bestille dyre klær fra utlandet. Vi har tenkt å åpne klesbutikken som selger klær til internasjonal kunder som i utgangspunkt ikke får slikt tilbud i Harstad. …

Et mål er at alle, fra alle kulturer, skal kunne finne klesplagg hos oss. For eksempel kan en norsk kvinne finne et skjerf, mens det samme skjerfet kan bli brukt av en muslimsk kvinne som hijab (vår utheving).»

Dette står å lese i en kommunal søknad fra to kvinner med navn fra den islamdominerte verden.

De to søker det kommunale næringsfondet i Harstad om 150 000 kroner for å kunne etablere en «internasjonal» klesbutikk.

Rådmann Hugo Thode Hansen og næringssjef Bjørn Akselsen tilråder et skattefinansiert tilskudd på 55 000 kroner. I begrunnelsen fremhever de dette om butikkprosjektet:

Butikken skal være en butikk med kvinne- og barneklær, med utgangspunkt i klær fra Midtøsten. Et mål er at alle, fra alle kulturer, skal kunne finne klesplagg der. For eksempel kan en norsk kvinne finne et skjerf, mens det samme skjerfet kan bli brukt av en muslimsk kvinne som hijab.

– Klubbes gjennom

FrP-politiker i kommunestyret og formannskapet, Kristian Eilertsen, «tar det for gitt» at innstillingen på 55 000 kroner klubbes gjennom i formannskapet når politikerne benker seg kl. 13 i dag.

Kristian Eilertsen, FrP. Foto: HRS

– Det er nærmest en presedens at søknader til næringsfondet som innstilles positivt av administrasjonen støttes politisk. Slik jeg kjenner mine politiske kolleger, vil denne søknaden derfor gå gjennom uten prinsipiell debatt om verdier. Dette til tross for at det vil bidra til ytterligere islamisering av Harstad og Norge, sier Eilertsen.

– De to kvinnene prøver å normalisere hijab som et vanlig skjerf, fortsetter Eilertsen, og legger til:  – Dette kan virke tilforlatelig og fint, men tenker man over konsekvensen på sikt – islamiseringen – så er det noe helt annet.

Per-Willy Amundsen raser

FrPs tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen, representerer Troms på Stortinget og er selv fra Harstad og leverer følgende kanonade:

– At dette sannsynligvis går gjennom i formannskapet er flaut og pinlig. Dette viser i så fall at både politikere og byråkrater som rådmannen har forstått null og niks av integrering. Dette er nok et eksempel på knefall for islam, tordner Amundsen.

Fotomontasje: HRS

HRS har på bakgrunn av tall fra SSB regnet ut at det bor i underkant av 700 kvinner og barn med bakgrunn fra Asia, Afrika og Midtøsten i Harstad kommune.

Hovedfoto: HRS