Islam

Vil at alle IS-krigere i hele EU skal fratas passet

Alle som vender tilbake til Europa etter å ha deltatt i skrekkveldet til Den islamske staten skal fratas passet. Slik stoppes de fra å bevege seg fritt i Europa. Dette ønsker den norsksvenske partilederen for Kristdemokratene (KD), Ebba Thor Bush.

KD tar med seg dette forslaget til EU-parlamentet i håp om at tiltaket blir felles lov for EU-landene.

”I dag krever den frie bevegelsen at du skal kunne fremvise pass eller nasjonalt ID-kort når du reiser til et annet EU-land. Vi foreslår at det opprettes felles EU-regler for å hindre ekstremister fra å reise fritt innen EU, eksempelvis gjennom at deres pass inndras og beslaglegges», skriver KD i en pressemelding.

Men KD vil mer enn dette. Partiet ønsker at EU kopierer terrorlovgivining fra Storbritannia. Der kan «mistenkte terrorister tvinges til å bruke fotlenke».

Et tredje punkt på KDs liste er dette: EU må innføre felles regler for å hindre at utenlandske ekstreme aktører investerer penger i politiske parti, stiftelser og religiøse samfunn.

Hvem andre enn partier som KrF, V, Rødt og SV her på berget kan gå imot slike åpenbart nødvendige tiltak? Fornuften tilsier at dette må kunne bli felles lover for EU- og EØS-land.

Aftonbladet