Æresdrap og æresrelatert vold

Uskylden brister i våre mindre byer også: vold, narko og ære tar over

"Jeg eier denne gata, jeg gjør som jeg vil." Ordene tilhører en av de tiltalte i en gjengvoldsak som går for retten i Arendal. Ifølge lokalavisen gir saken "et sjeldent innblikk i volden i innvandrermiljøene i Arendal". Den samme avisen heiet dog på alle dem som ville ha flest mulig unge enslige mindreårige asylsøkere til byen da migrasjonskrisen pågikk i 2015 og 2016. Resultatet er det borgerne nå får innsyn i. Arendal er endret, og ikke til det bedre, tvert om. Mønsteret er likt landet over.

Det man forbinder med Oslo – vold, narko og gjenger knyttet til typisk unge ikke-vestlige – er langt fra kun et Oslo-fenomen. De siste årene har den ene byens sentrum etter den andre blitt endret. Vi snakker om byer på størrelsen Arendal og Grimstad, landet over. Kongstanken til politikere og myndigheter var å spre asylsøkere som får opphold ut over landet. Slik skulle man unngå gettoutvikling i storbyer som Oslo og Drammen og derav en havarert intergrering.

Ideen er jo ikke dum, langt derifra. Men resultatet ble nok ikke som forventet. Integrering har i godt monn uteblitt, og den patriarkalske, voldelige æreskulturen har slått røtter. Dette kommer da også frem i klartekst i en rettssak i Aust-Agder tingrett i Arendal. Tre gutter med innvandrerbakgrunn står tiltalt for å ha utøvd vold mot en innvandrergutt i tenårene «i byens godt skjulte innvandrermiljø».

«Ifølge innvandrere Agderposten har vært i kontakt med, skjer mye av volden i Arendal i et ungdoms- og innvandrermiljø som ikke har det som vane å anmelde hverandre til politiet.

Krangler og uoverstemmelser blir derfor gjort opp ungdommene imellom.»

Tidligere i år skrev samme avis om et annet voldstilfelle: en elev på Stuenes skole ble slått ned og sparket av en gjeng som oppsøkte skolen. Det handlet om et oppgjør og krangel om hva som var blitt sagt, altså krenkelser og derav tap av ære.

Av dette kan vi utlede følgende: gangsterislam har slått røtter i Arendal. Det er den islamske stammekulturen som har tatt bolig i den gamle sjøfartsbyen, også kalt Nordens Venedig i sin tid grunnet de mange seilskutene.

I saken fra Stuenes var gjerningsmannen under straffbar alder. Derfor er det få detaljer om den saken. Den nådde ikke domstolen. I den innledende saken er det annerledes. Den skjedde i januar i år bak det storslagne kulturhuset i byens sentrum. Offeret, tenåringsgutt, ble angrepet av tre andre tenåringsgutter. Både offer og gjerningsmenn skal tilhøre samme miljø. Offerte påstår han er slått i magen og ansiktet, mens de antatte gjerninsgmennene mener det mer handlet om «knuffing» enn vold.

To av de tiltalte er ilagt forbud mot å oppholde seg i byens sentrum. Kun disse to møtte frem da rettssaken startet på mandag. Den tredje gutten skal ha vært så redd at han ikke våget å møte frem. «Til slutt dukket han opp likevel.»

Hva det har blitt kranglet om og selve hendelsesforløpet er uklart. Men offeret antas å ha sagt noe som krenket en av de tiltaltes ære. Denne gutten står tiltalt for å ha mottatt 25 gram hasj som han skulle selge videre til innvandrere og ungdommer i andre miljø. Gutten ble pågrepet etter at politiet fikk tips om hasjsalg i sentrum av byen.

Dette som skrives i Agderposten går rett inn i fortellingene jeg hører fra min hjemby og nabobyen Grimstad: byenes sentrum gikk gjennom en betydelig endring etter 2015. Nytilflyttede ikke-vestlige gutter med typisk islamsk bakgrunn dannet gjenger i sentrum. Vold, kniver, våpen og narko ble deres varemerke, samt trakassering av lokale jenter. De har spredd en fryktkultur byen aldri har opplevd før. Denne kulturen ser ut til å ha kommet for å bli.

Hvis ikke KrF, V, H, SV, Ap, og/eller MDG skulle klare å knekke koden ingen andre hittil har klart: integrering. Eller som Steve Bannon sier det: det handler om «assimilering», et ord de nevnte en gang ikke våger ta i sin munn.

Agderposten, betalingsmur

Foto: HRS