Islam

Struper all økonomisk støtte til ekstrem-islam

Danmark er i støtet: struper all økonomisk støtte til moskeer og islamske foreninger fra krefter som setter islam foran demokratiet.

Enten det er privatpersoner, organisasjoner eller stater: alle som støtter oppunder islam mer enn demokratiet skal stanses i å donere penger til moskeer og foreninger i Danmark.

Dette betyr at land som Saudi-Arabia, Tyrkia, Qatar, Emiratene og Iran, blir satt opp på forbudslisten som nå varsles. I tillegg skal private personer, fond og foreninger med islam i førersetet settes opp på samme liste.

-Ingenting er viktigere enn demokratiet og de frihetsverdiene som Danmark bygger på, lyder begrunnelsen fra Martin Henriksen i Dansk Folkeparti, støttespiller til dagens liberalkonservative regjering.

I tillegg sier den inngåtte avtalen mellom DF og Regjeringen at «ordningen omfatter frivillige økonomiske bidrag over 20.000 kroner, der ikke er knyttet til en kommerciel modydelse eller er af privat karakter. Økonomisk støtte som for eksempel gaver, lån af lokaler, donation af udstyr, aflønning af personale eller i visse tilfælde lån og lånegarantier vil være omfattet».

Dette betyr at Danmark både får en forbudsliste mot hatpredikanter (allerede operativ) og donorer. Ingen andre land i Europa har tilsvarende lister.

I Norge påla Stortinget Solberg-regjeringen å stanse stater som ikke praktiserer trosfrihet i å sponse moskeer og stiftelser etc. Følgende ble vedtatt i 2016:

«Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at kun stater som praktiserer religionsfrihet, tillates å bistå med finansiering av trossamfunn i Norge. Regjeringen anmodes videre om å arbeide for å tette alle smutthull i regelverket, herunder bruk av stiftelser.»

Hvor i systemet vedtaket befinner seg per dags dato, kjenner vi ikke til.