norsk flagg muslimer

Illustrasjon: HRS på bakgrunn av foto i Lister fra moskeen i Flekkefjord.