Integrering og integreringspolitikk

Sjokktall om støtte til sharia blant unge

Nesten hver tredje unge i København med ikke-vestlig bakgrunn mener religiøse lover og kulturelle regler skal ha forrang for dansk lov. Statsråd Inger Støjberg mener alle alarmklokker burde gå.

Det er Københavns kommunes integreringsbarometer for 2018 som viser de alarmerende tallene blant unge i alderen 18 – 29 år.

Ettersom man har sauset sammen alle ikke-vestlige i en gruppe, er det god grunn til å anta at støtten ville vært høyere dersom folk fra den islamdominerte verden hadde utgjort en egen kategori.

Det er verdt å merke seg den høye andelen unge dansker som også har denne meningen, opp fra 7 prosent i 2016 til 18 prosent i 2018, nesten en tredobling på tre år. Dette kan være et utslag av støtte til det man oppfatter som «angrep» på islam fra politisk hold (som forbudet mot ansiktstildekning).

På den andre siden viser integreringsbaromteret at flere ikke-vestlige kommer i arbeid, og at frafall fra yrkesrettet utdannelse, synker.

Altså ser vi igjen at arbeid og utdanning ikke er vaksine mot ekstremisme, langt derifra.

Hylekoret

Danmarks statsråd på feltet, Inger Støjberg, er urolig over utviklingen. Hun peker på venstresiden som stadig peker nese til henne når hun tar opp problemene med integreringen. – De ber meg forkusere på det som går bra, skriver hun i BT.

Umiddelbart lyder det jo som en både sympatisk og tillokkende tanke, og jeg ville sikkert blive stjernepopulær, hvis jeg fulgte den linje. Jeg har bare aldrig rigtig kunne forstå denne venstreorienterede tankegang, for det eneste man er helt sikker på, der sker, hvis man vender det blinde øje til, er at problemerne ikke løser sig selv.

Støjberg sier videre at det bare er innen «utlendingepolitikken at man kun skal snakke om det som går godt. Kan man f.eks forestille seg  venstreorienterte politikere si til helseministeren at hun utelukkende skal snakke om de operasjonene som har gått bra, for det er jo tross alt de fleste, og ikke de tilfeller i helsevesenet hvor det er skjedd feiloperasjoner?»

Hun svarer selv dette på spørsmålet:

Aldrig, antager jeg! Hylekoret er dog desværre intakt, hver eneste gang jeg eller f.eks. Martin Henriksen eller Christian Langballe fra Dansk Folkeparti påpeger et problem. Så er vi sortsynede, bange og fremmedfjendske mennesker, der altid kun ser hullerne i osten. Men ærligt talt; har I tænkt på, at vi måske simpelthen vil Danmark det, som vi mener, er det bedste? Bibeholde et harmonisk samfund med en høj grad af sammenhængskraft?

Barometeret viser også at færre støtter oppunder demokratiet. Blant ikke-vestlige er fallet fra 84 prosent til 79 prosent.

Inger Støjberg i BT.