Islam

Mistanke om at bedehus som skal bli til moské ble satt i brann

Et muslimsk trossamfunn i Egersund har tatt over et tradisjonsrikt bedehus i byen for å gjøre det om til moské. Naboer har protestert nytteløst mot mosképlanene, og natt til fredag ble bygningen så kraftig brannskadet at den må rives.

Moskébygget i Egersund sentrum stod i lus og lue natt til fredag. Det tidligere Evangeliehuset i Egersund tilhørte pinsevenner datert tilbake til 1934. Bygningen har innvendig nylig blitt gjort om til moské og var klar til å tas i bruk av Egersund muslimske samfunn (EMS). Naboer har protestert mot planene om å bruke bygget som bønnelokale, da det i flere år ikke har vært i bruk av pinsevennene.

Privat foto, Dalane Tidende

Dalane Tidende skrev i forrige uke at naboer til den nyetablerte moskeen i Egersund sentrum ba kommunen sette en stopper for virksomheten. De mente at det må søkes om bruksendring dersom bygget igjen skal tas i bruk som menighetslokale. Men verken rådmannen eller planteknisk utvalg i kommunen mente det var nødvendig å stille krav om det.

Politi og brannvesen var først på åstedet ved midnatt og slukket brannen. Tidlig på morgenen blusset det opp en ny brann et annet sted i bygget.

Foreløpig er ingen mistenkte i saken.

Politiet kan ikke utelukke at brannen, som kom fra to ulike steder i bygget, er tent på med vilje.

Imamen i trossafunnet, Moktar Idris Baraka, spør seg om «hvem som har gjort dette».

Hvilken ideologiske retning trossamfunnet følger, sier verken NRK eller lokalpressen noe om, antakelig fordi journalistene ikke har noen anelse.

Hovedillustrasjon: Google street view