Islam

– IS-krigerne er vår egen skyld. Vi «avlet» dem nemlig, hilsen MSM

Argumentet måtte komme: IS-krigere har vokst opp på norsk jord, ergo er det vår skyld at de ble de monstrene de ble. Dermed er det vårt ansvar å rydde opp. Altså hent dem "hjem" og sørg for å integrere dem. Slik tenker de som fremdeles ikke har forstått helt grunnleggende forhold.

Ikke uventet kommer dette tankesettet fra avisen som i over 40 år har tatt grundig feil om det meste innen innvandringsfeltet, og som fremdeles vil leve i tåkeheimen. Og heller ikke uventet; kommentaren er signert Dagsavisens Hege Ulstein, kjent for sitt ytre venstre, kulturrelativistiske ståsted. En av dem som var med på å stake ut kursen for Norges vei mot mørke tider.

Ulstein slår fast følgende: IS-krigerne «ble radikalisert i sitt hjemland. De er avlet på norsk jord. Det gir oss et ansvar for å rydde opp etter våre feilgrep».

La oss ta henne på alvor. Ja, de ble radikalisert på norsk jord, og dansk, svensk, pakistansk, tyrkisk, amerikansk, og så videre – jord. Knapt noe land har ikke «avlet» IS-krigere. Hva forteller det oss? (Ulstein regner jeg ikke med i «oss», da tåka er for tett.) Det forteller oss tenkende vesener at noe er riv ruskende galt med islam. Fullstendig riv ruskende galt, faktisk. Og like galt har det vært siden den gang krigsherren Muhammed ga sine soldater følgende beskjed: vinner vi slaget, fordeles byttet mellom oss alle. Hvis du dør i den hellige kampen for Allah, så stiger du rett til himmels, til paradis, der 72 jomfruer venter deg, jomfruer som gjenskapes som jomfruer etter hver eneste runde i ørkensanden til evig tid.

Eller som han konkret skal ha formulert seg: «Vit at paradis er under sverdenes skygger.»

Muhammed var altså smart, veldig smart. Som Heinrich Himmler sa det til Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels:

«Jeg har ikke noe imot islam, for den lærer opp mennene i denne divisjonen for meg og lover dem å komme til himmelen om de kjemper og blir drept i strid. Det er en høyst attraktiv og praktisk religion for soldater!»

(La dette være klart, for det er også vesentlig i denne sammenhengen: Himmler foraktet især kristendommen, som både han og Hitler anså som svak fordi ikke-vold og toleranse er sentrale bærebjelker i Jesu lære.)

Da er spørsmålet til Ulstein-segmentet: Hva skal vi gjøre med denne ufeilbarlige læren, diktert av Allah, og praktisert av det som anses som menneskehetens beste representant noensinne? Har Ulsteinene noen løsning? Løsning som er troverdig? Jeg er villig til å vedde svært mye på at den ikke finnes i deres univers.

Feil, på feil, på feil

Så er det alle feilene de innvandringskåte har gjort i årenes løp. Det startet med at innvandrere ikke skulle lære seg norsk, ikke skulle legge fra seg (u-)kultur i hjemlandet. For hva var vel vi? Hadde vi liksom noen verdier som var bedre enn deres? Skulle ikke vi heller la oss berike med deres medbarkte kultur og religion?

Det fortsatte med hallelujarop over arrangerte ekteskap på tvers av kontinent, veldig gjerne med søskenbarn og andre slektninger. Slik klarte man å torpedere eventuell integrering av herboende part. Det fortsatte derfra med et vell av stønader til dem som ikke arbeidet, og især kvinner fra den delen av verden der Muhammeds tilhengere dominerer, kom seg knapt bort fra kjøkkenbenken. Slik lærte de verken norsk eller noe særlig om Norge. Og så kom det store ulykken: disse kvinnene skulle oppdra barna, og hvordan skulle de klare å gi dem den kunnskapen og ballasten et barn trenger i et land som Norge? Vi ser jo den dag i dag tall fra Osloskolen over hvor mange barn som må ha spesialundervisning i norsk, barn født i Norge. Altså pågår samme elendighet i dag som for 20 – 30 år siden, med venstresidens hejarop. I den klubben er det nemlig en himmelropende mangel på vilje til å justere kursen selv når isberget skvulper ti meter foran baugen.

Og nå har jeg en gang ikke nevnt islam, en ideologi om ummaens overlegenhet, om ummaens rett til å styre enhver ikke-muslim. Vi skal underkaste oss, lydig, og betale vår ekstra skatt til herrefolket. Hvis vi vil leve. Dette er gudegitt tankegods, og derfor ufeilbart. En vakker dag seirer islams fane over hele kloden, og da inntrer freden. Hørt den før?

Syndenes forlatelse

Men hva med konvertitter i denne sammenhengen? Tja, de kan være så mangt, men at mange av dem har mislykkes som borgere i et fritt, individbasert og krevende samfunn, er det vel liten tvil om. Noen av dem var allerede ideologisk omstyrtet i hodene sine, altså tilhørende den totalitære ytre venstre flanke. Khomeini-entusiasten Trond Ali Lindstad, AKP-ml i sin tid, er jo et strålende eksempel i så måte, det samme er hijabisten Lena Larsen. Hun satt i nøyaktig samme ml-båt. Og så har vi de småkriminelle skoletaperne, typisk også med rusproblemer. De faller for lovnadene til dawa-folket, altså misjonering i Islam Nets stil. De tilbys en full «rengjøringspakke», også kalt syndsforlatelse, medlemskap i den beste nasjonen Allah har skapt, og evig liv i paradis. Kan det bli bedre!?

Så hva gjør Dagsavisen med alt dette?

Ingenting.

Dagsavisens apostler synes det er langt triveligere å spille på det enkleste kortet overfor den vestlige sivilisasjonen: våre mange tidligere synder (kolonitiden, slaveri, kommunismen, nazismen). Derfor har vi «et ansvar for å rydde opp etter våre feilgrep». Det er bare det, at Ulsteinene overhodet ikke kommer til å bidra til opprydning, for de ser ikke haugen med problem som ligger rett foran inngangsdøra i Grubbegata 6 i Oslo. Og disse Ulsteinene har heller ikke fått med seg at slaveriet til tilbederne av halvmånen overgår med glans det vestlige slaveriet. Ei heller tar de innover seg at slaveriet pågår den dag i dag. De har allerede slukket lyspæren for IS-slaveriet av jesidier, eksempelvis. Og tro aldri at de har forstått hvordan islam kunne spre seg fra den arabiske halvøya, gjennom hele nordafrika, inn i Europa, og den andre veien helt til India på under 100 år. Det var sikkert fredelig misjon, tenker nok Ulsteinene.

Åpenbar kollaps

Og ikke tro at det noen gang vil komme en eneste unnskylding fra tilbederne av halvmånen for de millioner av mennesker som har blitt drept etter Allahs oppskrift gjennom nesten 1 400 år, sist de over 350 på Sri Lanka. Ei heller en beklagelse for den ekstreme imperialismen halvmånetilbederne har begått like lenge. Vi, derimot, har unnskyldt oss for ethvert historisk feiltrinn og mer til for sikkerhets skyld, i den «gode» selvpiskende europeiske ånden.

Utopia-Ulsteinene har et punkt nummer to på den saliggjørende redningslista – hvis vi henter «dem hjem»: «For det andre at å finne ut mer om hva som har skjedd i radikaliseringsprosessen, kan ruste oss og gi verdifull kunnskap i arbeidet mot lignende radikalisering i framtida.»

Av ingenting bygde Gud verden, fristes man å si.

Kunnskapen ligger der rett foran nesen vår. Og ikke hjelper det med språk, ikke med utdannelse, ikke med velstand, spør eksempelvis dem som nå arbeider med å identifisere og oppklare terroren på Sri Lanka. Noen av oss har forstått mer enn nok, andre vil antakelig aldri forstå. I dagens overopplyste samfunn finnes det knapt tilgivelse for akkurat det. «Visse» personer skal faktisk være overstadig lykkelige over at vår kultur, vårt samfunn (fremdeles) er tuftet på kristendommen, og derav nåde og tilgivelse. Men du verden hvilken forakt man nærer for «visse» personers mangel på ydmykhet overfor helt åpenbar kollaps i eget tankesystem gjennom årene.

Dagsavisen