Aktuelt

Hver 3. nyfødte i Norge har mor som er innvandrer

Nesten hver tredje nyfødte i fjor har en mor som er født utenfor Norge. Dette betyr at hvis man hadde inkludert nyfødte med innvandret far, ville tallet vært enda høyere.

Demografien tikker ikke i den opprinnelige befolkningens favør. Tvert om. Nye tall fra Statsistisk sentralbyrå, presentert i Dagens Næringsliv (betalingsmur), og referert i Børsen, viser dette:

29 prosent av de 55 000 barna som i fjor kom til verden i Norge, har en mor med innvandrerbakgrunn. … SSB definerer en innvandrer som en tilflyttet person født utenfor Norge.

Altså er ikke 2. generasjon innvandrerkvinner medregnet. Heller ikke ekteskap der far er innvandrer, og mor født her, er inkludert i tallet.

Forsker overrasket

Innvandrerkvinner i fødedyktig alder øker, forklarer SSB-forsker.

– Det er overraskende, at så stor en andel bliver født af indvandrerkvinder, fordi forskellen mellem frugtbarheden hos kvinder med og uden indvandrerbaggrund er lavere end længe, siger Astri Syse, der er seniorforsker hos SSB.

Ifølge SSB har indvandrerkvinder en fødselsrate på 1,87 mod 1,56 blandt den øvrige kvindelige befolkning.

Som en af grundene til, at andelen af børn født af indvandrerkvinder er øget, nævner Astri Syse, at antallet af indvandrerkvinder i den fødedygtige alder er steget.

SSB melder at nær 2 prosent av de nyfødte i fjor hadde to foreldre som var innvandrere mens de selv var født her. Dette er altså tallet for 2. generasjon.

Afrikanere ligger på fruktbarhetstoppen uten konkurranse fra andre verdensdeler. På bunnen ligger EU- og EØS-land.