grimhøj.1

Idyllen ble med ett over for Mads til høyre, den "liberale" og "tolerante".