Politikk

– Ingen IS-krigere eller deres hustruer skal tilbake. De skal automatisk gjøres statsløse

- Enhver som har reist til IS-kalifatet, skal gjøres statsløs. De skal miste statsborgerskapet "per automatikk". Dette sier Dansk Folkeparti som er klar for å bryte internasjonale konvensjoner.

-De som har reist fra Danmark for å slutte seg til IS, har vendt Danmark ryggen. Ingen skal ha rett til å komme tilbake, uansett om de blir statsløse.

Dette konkrete forslaget kommer fra Dansk Folkeparti.

Talsperson på utlendingsfeltet, Martin Henriksen, sier videre at «det er en så alvorlig beslutning å være aktiv i IS. Det er den ultimate måte å velge bort Danmark».

Henriksen peker på Shamima Begum, født i England, og som dro til IS 15 år gammel i 2015. Hun er nå 19 år, har et nyfødt barn, og vil hjem til London. Begum ble nylig gjort statsløs av britiske myndigheter.

Det samme skal Danmark gøre med danskere, som fortsat befinder sig i Syrien eller Irak for at slås for den islamistiske terrorbevægelse, foreslår Dansk Folkeparti.

En rejse til Islamisk Stats områder skal helt automatisk koste det danske statsborgerskab, og det er uanset, om man har dobbelt statsborgerskab eller ej. Det siger partiets integrationsordfører, Martin Henriksen, til DR Nyheder.

Ja til å bryte konvensjoner

DF er dermed klar for å bryte internasjonale konvensjoner som sier at det ikke er tillatt å gjøre folk statsløse. For DF holder det at man har reist til IS og opphold seg på deres territorium som del av kalifatet, uansett om man har begått terror eller kriget eller ei. Det holder altså angivelig «kun» å ha vært husmor og født barn til IS-ummaen. Unntatt for regelen er de som har vært offisielt utsendt av danske myndigheter eller ha arbeidet for en anerkjent nødhjelpsorganisasjon.

Konsekvensetikken til DF er videre slik: De som reiste tok beslutningen selv. De vendte Danmark ryggen. «Vi foreslår kun å følge opp den beslutningen» den enkelte tok. 

DF har satt juridiske eksperter på saken for å få på plass detaljene i lovforslaget som skal legges frem for Folketinget om «noen uker». En løsning er å si opp konvensjonen om statsløse. En annen løsning er å fremme et lovforslag at man «med fullt overlegg» bryter nåværende konvensjon ved automatisk å frata IS-krigerne det danske statsborgerskapet.

Danmark ligger noen lysår foran Norge, må man med rette kunne si. Hvor er FrPs og Sps stortingsgruppe?