Islam

Imam sier at Frankrike «kommer til å bli et muslimsk land»

På sikt kommer hele verden til å til å underlegges islamsk lov sharia, fortsetter han, og ramser opp tidligere områder i Europa som har blitt beseiret av muslimer.

Dette sier imam Abu Taqi Al-Din Al-Dari ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem i en videotale datert 12. mars i år.

 -Det sies at  antall muslimer vil overstige antall franskmen i 2050. Men det er ikke disse tallene vi satser på vil gjøre Frankrike til et islamsk land. Det vi satser på er at muslimer må ha et land som vil bringe islam – dens veiledning, dens lys, dens budskap, og dens barmhjertighet til Vestens folk gjennom jihad for Allahs skyld.

Den vennlige imamen fortsetter slik:

– For ikke lenge siden, for bare 400 år siden, tiden da Det ottomanske riket (eksisterte). Muslimer beseiret Polen og Østerrike. Den islamske staten nådde Wiens murer, Østerrikes hovedstad, og innkalling til bønn ble lest opp der. Alle de tidligere sovjetiske landene var underlagt Den islamske staten – landene i Kaukasus og (i området) der. De muslimske mongolene hersket i Kina til 1622. Muslimer beseiret Ungarn i 1526. I 1586 ble India styrt av islam. Disse hendelsene varsler at den islamske nasjonen er kapabel til å vende tilbake til sitt gamle jeg og spre islam, hvis Allah vil. På den måten vil islamsk styresett spre seg til hele verden på en av tre måter.