Kjønnslemlestelse

Dømt til 11 års fengsel for å ha lemlestet datteren

En mor i London er dømt til 11 års fengsel for å ha lemlestet datterens kjønnsorgan. Jenta var kun tre år gammel, og overgrepet skjedde i jentas eget hjem. I tillegg fikk kvinnen to års fengsel for besittelse av barne- og dyrepornografi.

Storbritannia var det første vestlige landet som fikk en særlov mot kjønnslemlestelse, i 1985. Det er altså 34 år siden, og da kunne man forvente at listen med fellende dommer var lengre enn et vondt år. Ikke minst tatt i betraktning den betydelig større aktuelle befolkningen på de britiske øyene enn her i Skandinavia.

Men den gang ei. Dette er den første dommen overhodet i en sak om kjønnslemlestelse. Og der ligger skammen begravd. Det er den kulturelle «sensitiviteten» som har hatt forrang, ikke det enkelte barnet. Det er samme holdning som råder her i Norge. Vi har ikke hatt en eneste siktelse for kjønnslemlestelse, det til tross for at det flere ganger har vært avdekket at barn født  Norge er blitt lemlestet.

Den britiske dommeren i saken om kvinnen fra Uganda på 37 år, sa det akkurat som det er: – Du har «bedratt/sviktet» din datter.

Overgrepet skjedde sommeren 2017 i leiligheten i London der barnet bodde og der barnet skulle være i trygghet. Kvinnen skal ha fått hjelp av en «heks» til å utføre barbariet.

“The person mutilated was your daughter. She was just three years old when you cut her. FGM has long been against our law, and let’s be clear: FGM is a form of child abuse.

“It involves deliberate physical mutilation. It is a barbaric practice and a serious crime.

“You committed this offence at home, where she should have felt safe, and as her mother you betrayed her trust in you as her protector.”

Kvinnen brukte blant annet denne oksetungen for å kaste magi på aktoratet.

Kvinnen har også brukt svart magi for å stoppe munnen på blant andre påtalemakten, noe vi omtalte i forrige måned.

Måtte opereres

Årsaken til at overgrepet ledet frem til en fellende dom, er at jenta ble så ødelagt at hun i all hast måtte på sykehus for operasjon. Kirurgen som behandlet jenta, varslet politiet dagen etter. Kirurgen var overbevist om at det var brukt skalpell på jenta, og avviste morens forklaring om at jenta hadde falt ned fra kjøkkenbenken og ødelagt seg på en skapdør.