Islam

181 kvinnelige selvmordsbombere i 2017

181 kvinnelige selvmordsbombere ble identifisert i 2017, ifølge rapport fra Tony Blair's institutt for Global Endring. Instituttet forteller om totalt 121 voldelige islamske grupper som til sammen drepte 22 000 sivile i 66 land samme år. Tidligere ansatt under Obama advarer om at jihad-grupper er "smarte". De rekrutterer både blant menn, kvinner og barn.

Tony Blair var Storbritannias statsminister i perioden 1997 – 2007. Han er kjent for sitt positive forhold til islam. Blair har fortalt at han «leser i Koranen hver dag». Blair sa videre at «å lese den hellige Koranen – ansett av muslimer å være ordrett fra Allah – sikrer at han forblir troskyndig». Koranen er «uhyre lærerik», fortsatte Blair, den er «vakker», og han har karakterisert profeten Muhammed som «en enormt siviliserende kraft». Koranen er «en reformerende bok, den er inkluderende», og den poengterer «vitenskap og kunnskap og avskyr overtro. Den er praktisk og langt forut for sin tid i holdninger til ekteskap, kvinner og statsledelse». I 2013, med henvisning til henrettelsen av soldaten Lee Rigby, ønsket Blair å understreke følgende: «Det er ingen problem med islam. For dem av oss som har studert den, er det ingen tvil om dens sannferdige og fredelige natur.»

Tony Blair står i dag bak instituttet «Tony Blair Institute for Global Change». Instituttet publiserte nylig rapporten «Global Extremist Monitor», basert på flere hundre engelske nyhetskilder som rapporterte om voldelig ekstremisme i 2017. I rapporten er det identifisert 121 voldelige islamske grupper på verdensbasis. De stod bak til sammen 84 000 drepte i 66 land, rundt 22 000 av disse var sivile. Det ble registrert totalt 7 841 angrep det aktuelle året, med Syria på topp.

– De er smarte

Ifølge Blair, er den islamske ekstremismen «global og voksende». Den stopper ikke med eventuell bekjempelse av IS.

«It didn’t begin with al Qaeda; nor will it end with the defeat of ISIS,» Blair said.

En som også deltok i paneldebatt knyttet til rapporten er Farah Pandith. Hun ble utnevnt under Obama-administrasjonen som representant for muslimske miljø. Pandith advarer om at IS og liknende grupper utvider nedslagsfeltet for rekruttering. Pandith peker ikke minst på kvinner og barn.

«It is not just about young men; it’s also about young women,» she said. «ISIS and other groups…have understood very smartly that it isn’t useful for them to just look at one part of the population; they need to look at everyone.»

«So they’re looking at men and women, girls and boys,» Pandith said.

The report identified 181 female suicide bombers in 2017 (vår utheving).

Tony Blair er opptatt av utdannelse for å promotere «religiøs toleranse og leseferdighet». Blair sier videre dette: – Det essensielle er å håndtere ideologien, ikke bare volden.

Da kan man vel med rette spørre dagens Blair: hvor finner man ideologien du vil bekjempe? For oss som har leseferdigheter finner vi ideologien i den uhyre lærerrike, vakre boken med den enormt siviliserende kraften, Koranen, og hadithene samt Muhammeds historiske biografi.

Hovedillustrasjon: Demonmstrasjon i København mot forbud mot ansiktstildekning.