Vold og overgrep

Vold og trusler mot offentlige ansatte

Offentlige ansatte, som lærere, politi, barnevern, møter stadig mer trusler og vold. Hvordan kan vi da forvente at de orker å stå i jobben?

Det er mangel på lærere i Sverige, og det selv om statistikken viser at alt flere lærere er registrert som arbeidsledige. Lærernes A-kassa viser at den fremste årsaken er utrygt arbeidsmiljø.

I fjor hadde antall anmeldelser om trusler og vold i grunn- og førskole økt kraftig. Trusler og vold utøves altså av stadig yngre personer.

Hva skyldes det mon tro?

I 2017 ble det registrert 3.170 volds-og trusselhendelser mot lærere i grunnskolen i Oslo. Kun 43 av dem ble politianmeldt. 436 av hendelsene ble kategorisert som «svært alvorlige». 1.219 saker som «alvorlige». Likevel ble bare et fåtall av sakene anmeldt til politiet. Den største andelen av vold og trusler er på skoler i bydel Alna og Stovner.

I en undersøkelse utført for Utdanningsforbundet, svarte 19 prosent av de spurte lærerne at de har blitt utsatt for vold eller fysisk skade i løpet av det siste året. Flere av lærerne måtte oppsøke legevakt å få beroligende på grunn av hyperventilering og panikk.

Hvem orker i lengden på bli utsatt for trusler og vold? Da er veien etterhvert kort til å omskolere seg, forsøke å få uføretrygd, permisjon eller førtidspensjon.

Det er merkelig med dét. For samme fenomen ser vi i politiet. I Sverige har hver tredje politi sluttet og politiskolene har tomme stoler. Nesten tre av ti utdannede politifolk i Sverige jobber ikke som politi lenger. På politiskolene har man bare lykkes å fylle 541 av 800 plasser.

Hvordan det står til med norsk politiet har jeg ikke sjekket ut. Samtidig vet vi at det er lange køer i sedelighetssaker, som tyder på høy arbeidsbelastning.

Det har også vært en økning i seksuelle overgrep – som blir liggende på pulten fordi det er store problemer med å rekruttere nok politijurister. Og hvem orker i lengden å patrulje i gatene når volden eskalerer og hvor respekt for ordensmakten er stadig mer fraværende?

Stort bedre er det ikke i barnevernet. Ansatte i barnevernstjenesten for hets og trusler både i det virkelige liv og på sosiale medier. Over 15.000 personer som fikk hjelp fra barnevernet i 2017 var enten innvandrere eller hadde innvandrerbakgrunn.

Gratulerer udugelige politikere som har lagt til rette for en ukritisk masseinnvandring fra Midtøsten og Afrika. For kultur betyr ingenting?