Innvandring

Vil ha leire på Balkan for avviste asylsøkere som nekter å reise hjem

Danmark vil sende avviste asylsøkere som nekter å forlate landet til leire på Balkan. Slik ønsker man også å sende et signal ut i verden om at økonomiske migranter som søker asyl i Danmark, kan forvente lite attraktive utreisesentre.

Forslaget om utreisesentre på Balkan er allerede forankret i budsjettavtalen mellom den danske regjeringen og Dansk Folkparti, Regjeringens støtteparti.

Det vakte kraftig debatt i Danmark da den danske regjeringen sammen med Dansk Folkeparti sent i fjor lanserte ideen om å plassere utviste asylsøkere på den øde øya Lindholm i Danmark. Men nå har regjeringen gått enda lengre. Man vil opprette leire for nevnte gruppe på Balkan. Utlendinge- og integreringsminister Inger Støjberg (V), vil ikke si konkret hvilke land det er snakk om, men hun sier landene ikke er med i EU, som betyr at vi snakker om Bosnia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Albania eller Makedonia.

Støjberg jobber tett med Østerrikes Peter Webinger, som er øverste sjef for migrasjonskontoret under Østerrikes innenriksdepartement, for å få til en felles avtale for de to landene.

«Det er et meget følsomt politisk spørgsmål. Vi drøfter det med flere lande på Balkan», siger Peter Webinger.

Pilotprosjekt

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lanserte denne løsningen allerede i fjor sommer. Han ønsket et slikt pilotprosjekt. Heller ikke han ville peke på konkrete aktuelle land for å etablere slike leire.

-Det vil i sig selv have en stærkt forebyggende effekt, hvis asylansøgere ved, at ophold i Danmark ophører, så snart man får afslag på asyl, sagde Lars Løkke Rasmussen.

Danmark og Østerrike skal ha jobbet sammen for et slikt pilotprosjekt siden i fjor vår. Grunnen til at Regjeringen er tilbakeholden med konkret informasjon om aktuelle land for leirene, er at det vil kunne skade pågående forhandlinger.

Slike leire skal ikke etableres kun for å få bukt med den økende mengden avviste asylsøkere som hoper seg opp i Danmark. Leirene skal også sende forebyggende signal ut til potensielle nye asylsøkere uten beskyttelsesbehov som ønsker å søke seg til Danmark, i henhold til et lekket dokument:

‘Hvis personer af den ene eller den anden årsag ikke kan sendes tilbage til hjemlandet, skal de i stedet sendes til et udrejsecenter uden for EU. Her skal de opholde sig, indtil de enten rejser frivilligt hjem eller med tvang. Sådan et udrejsecenter vil sende et klart signal om, at folk, der forlader deres hjemland for at søge nye og bedre forhold i Europa, bliver sendt retur med det samme,’ hedder det i dokumentet.

Støjberg vil på nåvæårende tidspunkt ikke si noe om tidsperspektivet på forhandlingene med Balkan-land.

Skulle Danmark og Østerrike lykkes med planen, vil dette kunne spre seg til andre EU-land, Norge inkludert.

B.T