Innvandring

Vi må ta grep

Innvandringspolitikken har feilet, integreringspolitikken det samme. Så hva gjør vi?

Erlend Wiborg, leder av arbeids- og sosialkomiteen (Frp), og Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsmann (Frp), skriver kort oppsummert i en kronikk i Dagbladet 15. februar:

Den naive innvandringspolitikken gjennom flere tiår har ført til enorme kostnader og svekket velferdsstaten. I Norge må arbeide lønne seg. 56 prosent av all sosialhjelpen i Norge går til innvandrere. I Oslo går hele 71 prosent av all sosialhjelp til innvandrere. Av alle flyktninger som kom i perioden 2008–2017 jobber kun 12,6 prosent heltid, som på sikt vil medføre høyere skatter og/eller reduserte velferdstilbud.

De etterlyser at myndighetene stiller strengere krav til innvandrere, og krever at vi tar grep. Men kravene duoen skisserer er både for lite og for sent.

Her er en liste – langt fra uttømmende – over hvilke tiltak som utgjør en forskjell. Det kan virke strengt for enhver godhetsposør, men det er ingen vei utenom:

 • Både full bosettings- og innvandringsstopp i Oslo for de som ikke er selvforsørgende.
 • Full stans av innvandring fra MENA-land. Altfor mange ikke-vestlige innvandrere fra Afrika og Midtøsten har store tilpasningsproblemer i Norge. Det er fakta.
 • Arbeidsplikt for NAV-klienter. Du må yte før du kan nyte. Du må stå opp om morgenen og møte på en arbeidsplass, om det så er å plukke søppel i gatene. Et sted må du begynne. Det er opp til innvandrere å komme seg videre.
 • Kontantstøtten må fjernes, ungene må i barnehagen å lære seg norsk språk og samhandling med andre barn.
 • Alle innvandrere må signere en samfunnskontrakt under ed. Det må avkreves troskapsløfte til den norske stat og grunnloven.
 • Absolutt krav om verdiassimilering. Alle innvandrere må lære og tilpasse seg norske tradisjoner, kjerneverdier eller leveregler. Det er ingen vei utenom hvis vi ønsker en kulturell bærekraftig velferdsstat.
 • Innvandrere med midlertidig oppholdstillatelse som begår kriminelle handlinger repatrieres så fort straffen er avtjent i Norge.
 • Tilbud om repatriering for innvandrere som ikke tilpasser seg norsk verdigrunnlag. Vi kan ikke lenger la det skure og gå med akselererende segregering, særlig i Oslo.
 • Ungdomspøbel som renner rundt i gatene må sendes på ungdomsanstalt for å lære seg folkeskikk.
 • Innvandrerforeldre må ansvarliggjøres når de ikke oppdrar og holder styr på ungene i form av reduserte velferdsytelser.
 • Strafferammen må heves for alvorlige lovbrudd som voldtekt, knivstikking og ran. Ingen strafferabatt.
 • Avvikle familieetablering i dagens form og kraftig innstramninger i familiegjenforening. Ordningen er som skapt for utviklingen av parallellsamfunn.
 • Avvikle dagens asylsystem og umiddelbar tvangsretur av velferdsmigranter.
 • Enn så lenge som asylinstituttet vakler videre: Lukkede asylmottak til myndighetene har fått avklart identitet og scannet asylsøkeres bakgrunn grundig.
 • Enslige mindreårige (EMA) må bli sendt hjem. Det er ikke Norges ansvar å ta hånd og oppdra barn fra fjerne himmelstrøk. Det er enormt kostnadskrevende og Norge har begrenset med fosterfamilier. Ingen EMA har rett til familiegjenforening for den familien de egentlig ikke hadde og som dannet grunnlag for oppholdstillatelsen.
 • Flyktninger som reiser hjem på ferie mister oppholdstillatelse i Norge.
 • For å få norsk statsborgerskap må du ha bestått muntlig- og skriftlig eksamen på videregående. Botiden i Norge må være minimum 10 år og innvandrere må ha vært i fulltidsstilling de siste i tre årene og betalt skatt. Norsk statsborgerskap skal henge høyt, ikke noe du får tildelt over en lav sko.