Innvandring

Venstresiden tviholder på egen villfarelse

Venstresiden, som ønsker mer innvandring, prøver samtidig å skylde på høyresiden for stadig større skiller mellom fattig og rik. Hvor lenge har de tenkt å fortsette å lyve?

«Høyresiden kjører hardt på at vi er truet av innvandring. Det som skiller oss er fattig og rik,» sa Audun Lysbakken (SV) i 2017, og fortsatte: «Høyre har ført en politikk som systematisk tjener en liten økonomisk elite, på bekostning av velferden til folk flest og de som har lite.»

Det Lysbakken hevder verken var eller er sant. Det blir ikke sant heller, men Lysbakken og de øvrige partiene på venstresiden vil nok fortsette å hevde dette – kanskje i et håp om at det en gang skal bli en vedtatt sannhet.

Ifølge forskerne Maria Hoen, Simen Markussen og Knut Røed ved Frischsenteret tok en studie av økonomen Christian Dustmann og kolleger for seg hva som skjedde da man «nokså brått» tillot tsjekkere å jobbe i en del tyske kommuner langs grensen til Tsjekkia. Resultatene var at innvandrerne fra Tsjekkia førte til et markert fall i lokalbefolkningens sysselsetting i de samme kommunene. Og det gikk, naturlig nok, hardest ut over tyskerne med de svakeste kvalifikasjonene.

Så er vi «truet av innvandringen»? Ja, noen av oss er det. Enten ved at de forbruker av felleskassen uten å gi særlig tilbake eller ved at de tar jobbene våre. Mesteparten av innvandringen til Norge skaper et større skille mellom fattig og rik.

Akkurat samme resultat kom Frischsenterets til i rapporten «Immigrasjon og sosial mobilitet». Her ble det slått fast at innvandrere overtar nordmenns jobber i lavere sosiale lag. En forskningsrapport fra IZA Institute of Labor Economics konkluderer med det samme.

Resultatet er innlysende, men vi måtte altså skrive 2019 før noen forskere i Norge turte å si det høyt. De er sikkert sjokkert langt inn i Stortingets irrganger.

Massiv innvandring fra lavinntektsland med dårligere lønns- og arbeidsvilkår går ut over mottakerlandets helse, miljø og sikkerhet, som sin tur svekker norske bedrifters evne til å konkurrere om oppdrag. I tillegg blir det (mer enn) nok arbeidskraft, som igjen tilsier at man ikke trenger å investere i (ny) teknologi. Som regel forekommer også sosial dumping når det er store lønnsforskjeller, som mellom Østblokken og Skandinavia. Dermed presses lønningene nedover i visse sektorer, og lokalbefolkningen trekker seg vekk. Så mens produksjonen kan gå opp, kan produktiviteten gå ned (flere gjør jobben for å nå samme resultat).

Når det i tillegg foregår en massiv innvandring fra MENA-land hvor norske myndigheter ukritisk har gitt oppholdstillatelse til mennesker med lave, eller ingen, kvalifikasjoner er det oppskriften på kollaps i visse deler av arbeidsmarkedet – og større kløft mellom fattig og rik. For det er neppe hotellkongen Stordalen eller hans like som taper på innvandringen, men spør dem som rydder rom. Når man i tillegg kan spille på miljørhysteriet og oppdra hotellgjester til å bruke samme håndkleet under hele oppholdet, ja, da kan noen le hele veien til banken.

Kort fortalt: Store deler av innvandringen til Norge utkonkurrerer nordmenn på arbeidsmarkedet, særlig utsatt er håndverks- og serviceyrker, men flere andre yrker vil nok komme til, samtidig som ikke-vestlige innvandrere legger beslag på nordmenns velferdsgoder. Er det da Høyre som «har ført en politikk som systematisk tjener en liten økonomisk elite, på bekostning av velferden til folk flest og de som har lite»? Er det Høyre som har ropt om mer ikke-bærekraftig innvandring? Det er det venstresiden som har gjort og uten å lære. Høyre har lært mer, dog sent og læringskurven er bratt.

Uten innvandring viser forskning entydig at det ikke ville ha vært noen større endring i sosiale skjevheter mellom fattig og rik. Det er de innvandringsliberale som mest har forårsaket arbeidslivskriminalitet, lavlønnskonkurranse, sosial dumping og utviklingen av en ny fattigdomsklasse i Norge. Derfor vil vi også bare få flere barn som tilhører husholdninger med vedvarende lavinntekt – det som SV i sin tid skulle «fjerne med et pennestrøk».

Dette vet de innvandringsliberale veldig godt, likevel fortsetter de å lyve uten å rødme.