Innvandring

Står tiltalt for å ha hindret utvisning av voldsdømt afghaner

I fjor sommer gikk den "gode" og gråtende Elin Ersson ombord i et fly i Gøteborg. Hun klarte å stoppe utvisningen av en 52 år gammel afghansk mann ved å nekte å sette seg. En mann som dertil er dømt for mishandling. I dag står Ersson i retten tiltalt for brudd på luftfartsloven.

Elin Ersson fikk bred oppmerksomhet i fjor sommer da hun via video bekjentgjorde egen asylaksjon fra innsiden av et fly på  Landvetter i Gøteborg.

Ersson hadde kjøpt billett kun i den hensikt å stanse utvisningen av den dømte afghaneren på 52 år. Det Ersson nok ikke visste var at afghaneren ikke bare var utvist grunnet manglende beskyttelsesbehov. Han var også dømt for grov mishandling av kone og barn. Ersson er uansett av «det gode slaget», en av dem som nekter å ta innover seg realiteter, som at hele verden faktisk ikke har tilgang til – engang det Reinfeldtske «öppna hjärtan» – Sverige.

Erssons video ser du her.

Hyllet som en helt

Det «gode» Sverige, inkludert advokatsamfunnets generalsekretær Anne Ramberg, hyllet Erssons sabotasjeaksjon. Tross muligheten for at Ersson kunne dømmes til bøter eller inntil seks måneders fengsel, trakk hun ikke inn årene etter å ha skapt overskrifter verden rundt. Tvert om fortsetter Ersson sin aktivisme for å stanse utvisninger av særlig afghanere. Det ser man på hennes Facebook-profil. Hendelsen i fjor sommer er nå blitt daramtisert i en kortfilm av Ersson selv. «SKAM-Noora» spiller hovedrollen som Ersson.

I dag sitter Erson på tiltalebenken i Gøteborgs tingrett. I henhold til aktor erkejnner Ersson sine handlinger, men hun protesterer mot å bli dømt. Hun peker på moralske årsaker og mener også at hun ikke er skyldig ettersom flyet ikke var i lufta da hun aksjonerte.

Ersson forklarte aksjonen sin slik:

– Min utgångspunkt är att mannen som skulle deporteras är människa och förtjänar att leva. I Sverige har vi inte dödsstraff, men en deportering till ett land i krig kan innebära död.

Tvisten om hvorvidt det er brudd på loven eller ei når flyet ikke er i luften, er det første gang en svensk domstol skal ta stilling til.

Hovedillustrasjon: Foto fra Erssons video fra flyet.