Innvandring

På rød løper

Fem bydeler i Oslo har sannsynligvis nådd "the tipping point" på innvandrertetthet. Da er problemene blitt så store at de er nesten uløselig. Det vet vi når selv VG på lederplass støtter bosettingspause.

Det kan virke som Linda Noor har utløst et lite skred på  venstresiden. Hun er daglig leder i statsfinansierte Minotenk og bosatt i bydel Søndre Nordstrand med høy andel innvandrere. Nå ønsker også VG på lederplass «bosettingspause» i Oslo fordi det kan oppstå spenninger og motsetninger når mange mennesker fra ulike kulturer, religioner og språkområder kommer sammen.

Dere sier ikke det.

Noor er bekymret for sine barn som må vokse opp blant så mange innvandrere som snakker gebrokkent norsk. Hjelpeapparatet er overbelastet og integreringen går trått. På skolene er det høyt frafall av unge med innvandrerbakgrunn. Det er stadig større utfordringer med ungdomskriminalitet og gjenger. Det er sosioøkonomiske utfordringer. Kompetente folk flytter ut, inn kommer flere innvandrere.

Det er dårlig oppfølging av barna, foreldrene snakker dårlig norsk og skolen er avhengig av tolker. Barnevernet er overarbeidet. Utviklingen er ikke forsvarlig, sier Noor i både Dagbladet og Dagsavisen, og fortsetter: Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Norge er et lite land. Vi trenger fornuftig og restriktiv innvandringspolitikk. Det er en konstant utflytting av dem uten innvandrerbakgrunn. De ressurssterke med innvandrerbakgrunn flytter også.

Velkommen etter. Hun går på rød løper.

Groruddalssatsingen har mobilisert 35 statlige og kommunale virksomheter som har samarbeidet på tvers av sektorer for å gi særlig barna en god start på livet. Det er igangsatt mer enn 300 fysiske og sosiale prosjekter i området. Hovedmålet for satsningen var en bærekraftig byutvikling for å bedre livskvaliteten for beboerne. Groruddalen skulle bli et miljøvennlig område med idrettsanlegg og et berikende kulturmiljø. Inkludert i milliardpakken var utdanningsmuligheter, stedsutvikling (såkalt områdeløft) med flotte parkanlegg og flust av spennende kulturaktiviteter.

Det multikulturelle prestisjetunge prosjektet ble sannelig ikke som tenkt.

Det er mildt sagt imponerende hvordan den politiske venstresiden har klart å neglisjere en negativ trend som har pågått i flere tiår. Samtidig har de har hamret løs på innvandringskritikere og -realister som har prøvd å advare mot konsekvensene av høy og skjevfordelt innvandring.

Segregeringen i Groruddalen og Søndre Nordstrand, som omfatter de fem bydelene med høyest innvandrertetthet, har sannsynligvis allerede passert «the tipping point». Det holder ikke lenger med en bosettingspause. Det må langt kraftigere lut til, men det er vi enda ikke klar for å snakke om offentlig?

Det blir spennende å se hvor lenge Noor og hennes likesinnede holder ut i bydel Søndre Nordstrand. Jeg gir henne maks 2 år.