Aktuelt

Over 20 potensielle krigsforbrytere fra Syria befinner seg i Norge

Kripos har registrert over 20 personer som befinner seg i Norge, og som mistenkes for å ha begått krigsforbrytelser i Syria.

Etter den store migrasjonskrisen i 2015 har politiet i Norge mottatt tips om at mulige krigsforbrytere har tatt seg inn i Europa og Norge. Sigurd Andres Moe i Kripos, som leder Seksjon for internasjonale forbrytelser, sier at deres oppgave er å finne personene og sikre at de straffeforfølges.

– Krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord defineres som de verste forbrytelsene, og det er vår internasjonale forpliktelse å sørge for at de ansvarlige blir stilt til ansvar, sier Moe.

Kripos har per i dag over 20 personer fra Syria på listen sin som betegnes som «interessante». Både utøvere av forbrytelser og ledere står på nevnte liste. I tillegg er det oppført personer på listen som kommer fra andre land som kan ha tilknytning til Syria-konflikten.

VG