Innvandring

Østerrikes 5-punktsplan for å akselerere asylprosess

Østerrike har varslet at de vil kjøre opp tempoet generelt i asylprosessen. Systemet skal forbedres, ikke minst i forhold til asylsøkere som anses som farlige. De skal plasseres i delvis lukkede sentre som omdøpes til avreisesentre. Det skal fortsatt være tillatt å søke asyl i Østerrike, men fra toppolitisk ledelse skjerpes retorikken på asylfeltet.

Vi skrev en artikkel i går om de nye taktene i Østerrike, med et innhold som dessverre delvis ikke stemte. Det beklager vi. Og vi skal prøve å rette opp her.

På pressekonferanse i går, lanserte innenriksminister Herbert Kickl en plan med fem punkter for innstramninger.

  1. Alle som søker asyl tas til et avreisesenter. Der skal identiteten og reiseruten klargjøres. De som ikke har beskyttelsesbehov, har ingen sjanse til å kunne bli i Østerrike, sa Kickl på pressekonferansen. De skal møtes med en returbillett.
  2. Asylsøkere må underskrive på at de vil overholde nattero mellom kl. 22 og kl. 6. De som ikke underskriver vil bli tatt til sentre som ligger utenfor storbyene og hvor det er lite å foreta seg nattestid.
  3. Ved negativt vedtak ønsker regjeringen rask utreise. Hvor man skal sende folk man ikke har identiteten til eller der hjemlandet ikke vil ta imot sitt lands borger, er fortsatt et åpent spørsmål.
  4. Asylprosessen skal gå raskere. Målet er at søknaden skal behandles innen 20 dager. I dag er snittet 27 dager. – Systemet fungerer, derfor vil vi utvide det.
  5. Direktoratet for utlendinger og asyl skal direkte kunne håndtere saker knyttet til farlige asylsøkere. Eventuell domsavgjørelse skal kunne gjøres i etterkant.

Man vurderer også en grunnlovsendring for å kunne fengsle farlige asylsøkere, dette av hensyn til nasjonal sikkerhet og beskyttelse av den offentlige orden.

Den nye planen iversettes 1. mars.

Heute