Aktuelt

Integreringsminister på ville veier

Oslo må ta sin del av ansvaret, sier Jan Tore Sanner (H).

Sanner er ikke sann!

Hva skal til for at Jan Tore Sanner (H) innfører stans i bosettingen av flyktninger i Oslo?

Sanner: «Det er ikke aktuelt. Oslo må også ta sin del av ansvaret.»sier den kunnskapsløse kunnskaps- og integreringsministeren.

Sin del av ansvaret?

Akkurat som om ikke Oslo allerede har tatt sin del av ansvaret.

Gjennomsnittlig andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var 17,3 prosent for hele landet. (5. mars 2018, SSB). Oslo er derimot i en helt egen klasse. Ingen andre kommuner har så mange innbyggere med innvandrerbakgrunn, verken i absolutte tall eller i forhold til folkemengden. Oslo hadde 168.700 innvandrere og 54.100 norskfødte med innvandrerforeldre ved inngangen til 2018. Til sammen utgjør disse 33,1 prosent av hovedstadens folketall.

Hva feiler det, Jan Tore Sanner?