Islam

Fedre gir sine ikke-muslimske døtre hijab for at de skal unnslippe trakassering

Innfødte jenter i Wien bruker hijab for å unnslippe aggresjon og trakassering. Hijaben får de typisk av sin egen far slik at de kan kamuflere at de er østerrikere. Dette forteller en lege og tidligere parlamentariker.

I såkalte «problemområder» i Wien, altså områder med mange innbyggere fra den islamdominerte verden, gir fedre døtrene sine hijab slik at de «ikke gjenkjennes som østerrikere, og slik beskytter dem mot trakassering», sier Marcus Franz, lege og tidligere politiker.

Franz baserer sin påstand på bekjente han har i problemområder. «Snakk med kvinnene i gatene, snakk med barn, snakk med unge jenter. Jeg kjenner fedre som når deres døtre kommer hjem om kvelden, når de bor i et problemområde, har gitt dem hijab slik at de ikke blir gjenkjent som østerrikere.»

Franz peker på 15. distrikt i Wien, og sier «folk er redde», konstant utsatt for «mikro-aggresjoner». Han sier videre at man må skille mellom dem som er etablerte muslimer og de som har kommet den senere tid, etter migrasjonskrisen i 2015, vil jeg anta han mener.

Wien har en andel muslimer på 12,5 prosent (tall fra 2015), i dag etter all sannsynlighet høyere grunnet migrasjonskrisen i 2015 og fødselsrater.

Da jeg selv besøkte Marseille i 2013 for å ta meg inn i «de tapte territoriene» dominert av islam, tok jeg på meg hijab, nettopp for å beskytte meg mot vold og slik bli oppfattet som en muslim og ikke en fransk kvinne/europeer. Det første kapitlet i boken Islam. Den 11. landeplage, omhandler dette besøket.

Jeg ville bli forbauset om ikke det fenomenet Franz omtaler fra Wien, også er reelt en rekke andre steder i Vest-Europa nå, og at det også vil bre om seg.  Demografien tikker i den retningen, og en «revolusjon»/modernisering av islam er ikke å skue i horisonten.