æreskultur

Verden snudd på hodet: «Hvorfor transporteres ikke guttene bort?»

Kun 19 prosent jenter i alderen 16 - 19 år føler seg trygge i sentrum av Uppsala by. Utryggheten er først og fremst skapt av unge menn fra land som Afghanistan og Marokko. I stedet for å transportere bort guttene som trakasserer jentene, er det jentene som eskorteres bort. Dette skjer altså i Sveriges største studentby, der hele hver sjette gutt i alderen 15 - 17 år er en enslig mindreårig asylsøker.

Uppsala har gått gjennom en dramatisk transformasjon etter 2015. En undersøkelse utført av Region Uppsala viser at jenter i alderen videregående skole som opplever seg trygge i byens sentrum raste fra 45 prosent i 2013 til 19 prosent i 2017.

Hilde Wiberg jobber med ungdom for Uppsala kommune. Hun bekrefter at jentene i byen er redde for gutter «fra en annen kultur der man har andre koder», og forteller at også gjenger fra Uppsalas forsteder som er «arbeidsløse» utgjør en stor gruppe sammen med afghanere og marokkanere.

Skribenten i Svenska Dagbladet, Ivar Arpi, har bodd i Uppsala i over 10 år, og bekrefter den «påtakelige» negative utviklingen. Arpi peker på det åpenbare: Wiberg mener det handler om at svenske jenter ikke forstår kulturen/kommunikasjonen til guttene med opprinnelse i æreskultur. Men det er jo nettopp denne kulturen jentene har forstått, påpeker han. Det er jo derfor de er redde disse guttene. Og, guttene vet dessuten meget godt at hadde de oppført seg slik mot jenter og kvinner i det offentlige rommet i sine respektive hjemland, kunne de i ytterste konsekvens blitt drept. «Problemet er ikke at de mislykkes med sin kommunikasjon, men at de lykkes alt for godt», sier Arpi.

Problemet här är inte att de misslyckas med sin kommunikation, utan att de lyckas alldeles för väl. «Koderna» som Wiberg refererar till är att ensamma kvinnor som rör sig ute är lovligt villebråd, de är lösaktiga, får skylla sig själva, med mera.

Guttene går fri, jentene transporteres bort

Arpi fortsetter slik: «Jentene vet presist hva guttene vil formidle. Det er derfor de føler seg utrygge. Utryggheten handler ikke om noen slags mangel på kulturkompetanse. Tvert om øker nok utryggheten dess mer man lærer om kulturene som disse mennene kommer fra. Og det er mange, mange som har kommet.»

Kommunen har ansatt nye ordensvakter for å beskytte jentene. En av dem forteller følgende:

«Vi har eskortert jenter bort fra Stora Torget, stått og pratet med jenter for at de skal føle seg tryggere slik at guttene går (bort), og vi har stilt oss mellom jentene og guttegjengene.»

Da melder følgende åpenbare spørsmål seg: Hvorfor er det jentene som skal flyttes på, hvorfor ikke heller guttene?

Og som jente i Uppsala blir man oppmuntret til aldri å bevege seg alene i byen, ikke engang på dagtid, om man føler seg utrygg.

Uppsala, Sveriges største studentby. Assosiasjonene går til Uppsalastan.

Hvordan kunne man la det gå så langt? undrer Arpi seg.

Still spørsmålet til de organiserte antirasistene og venstrefeministene, gammelmediene, sosionompolitiet og Riksdagen.

Kommentarfeltet hos Arpi gir noen pekepinner på hva som gikk så feil:

 

UNT.se (betalingsmur)

Ivar Arpi, Facebook 27. januar 2019.