Innvandring

Så var det denne gullstolen, da

I den humanitære stormakten Norge er alt mulig. Du trenger ikke kunne et ord norsk, det gjør heller ingenting om du ikke har arbeidsinntekt. Velkommen til Norge hele familien, nordmenn betaler festen.

Har du fått innvilget asyl i Norge, midlertidig oppholdstillatelse, kan du gjenforenes med ektefellen eller samboeren og barn uten at det stilles noen krav til deg som referanseperson i Norge.

Alle krav bortfaller, som at begge ektefeller må ha fylt 24 år og at du må ha inntekt på i overkant av 250.000 kroner brutto (før skatt) i Norge (som «inntekt» regnes for øvrig både eksempelvis introdukssjonsstøtte og sykepenger), for å «hente familien».

I perioden 1990-2015 sto familieinnvandring for 36 prosent av den ikke-nordiske innvandringen til Norge.

I 2017 kom det 14.432 personer til Norge på familiegjenforening og så langt i 2018 (januar – oktober kom det 9.235 personer).

Familieinnvandringen er blitt et «hull» som sørger for fortsatt stor innvandring til tross for at migrantstrømmen har avtatt. Det er sannheten.

Hvis du bare klarer å komme deg til Norge, få innvilget midlertidig oppholdstillatelse (som blir permanent etter 3 år), kan du sette deg ned å skrive en søknad innen tidsfristen på 12 måneder (hvis du kom før 1. august 2017 og 6 måneder hvis du kom etter 1, august 2017), og få hele kjernefamilien til Norge.

Og det uten at du har vært i nærheten av å kunne forsørge deg selv eller fått deg egen bolig. Dere vet en slik bolig som vi andre kanskje har klart å kjøpe for oppsparte penger/egenkapital – og typisk med et boliglån vi må betjene i 20 til 40 år.

Men «de» trenger ikke prestert noe som helst.

Sånn fungerer det. Hva skal en si? Det er noe som er riv ruskende galt.

Velkommen NAV-klienter. I Norge får dere alt gratis. «Noen» kalte det gullstol, og fikk veldig mye kjeft.