Innvandring

Nytt år, nye gjentagelser

Etter de groteske drapene på to unge kvinner i Marokko ser vi igjen at vår statsminister ikke fokuserer på årsaken til terroren, men på symptomene. Da klarer vi aldri å bekjempe terror, men må bruke ufattelig mye tid og penger på "forebygging".

Det kan virke som vi må fortsette å trykke på repeatknappen noen tiår til. Here we go. Nytt år, nye gjentagelser:

Statsminister Erna Solberg (kronikk VG 30. desember) sier vi må bekjempe terror og voldelig ekstremisme med alle midler. Hun mener at når våpnene blir rettet mot forsvarsløse mennesker er det utrykk for feighet som savner sidestykke. Det er krigere uten ære og regler, skriver vår statsminister. Hun er sjokkert, slik som så mange godværspolitikere blir når volden rammer – særlig unge, norske, uskyldige kvinner som Maren Ueland.

Våre ledere nekter å forstå. Alt sammen virker så meningsløst når du lever i en beskyttende boble som Kardemommebyen tilbyr.

Akkurat som om jihadister, som ser det som en guddommelig religiøs plikt å gripe til vold for å drepe såkalte vantro, for så å etablere et islamistisk herredømme, bryr seg om hva vår snille statsminister måtte mene om æresbegrepet. Eller hva andre vantro måtte mene om deres regler – for regler har de, men det er regler som er så groteske at våre statsledere ikke klarer å ta dem inn. Akkurat derfor kalte også statsministeren terroren på de to unge kvinnene utenfor Marrakech i Marokko for «meningsløst». Men man må innse meningen før problemet kan løses.

Solberg sier vi må vinne kampen mot terrorister. Men realpolitiske tiltak som monner fortsetter å utebli. Faktum er at dagens asylinstitutt indirekte finansierer menneskesmuglere, kriminelle nettverk og bidrar til å slippe inn potensielle terrorister.

Vår statsminister velger å overse at hvis hun ønsker en trygg, økonomisk og sosial bærekraftig velferdsstat, må hun stoppe innvandringen fra Midtøsten og Afrika. Ved å avvise alle som søker asyl i Norge, unngår vi at terrorister sniker seg inn i landet under dekke av asylinstituttet. Men det kan virke som statsminister Solberg tenker annerledes når hun skriver følgende:

«Noen av de viktigste tiltakene i den oppdaterte handlingsplanen handler om å forebygge radikalisering i fengslene, samt av radikalisering og reintegrering i samfunnet av mennesker som har tatt et oppgjør med sine handlinger og holdninger. Det er viktig at vi på denne måten sørger for å møte de utfordringene vi til enhver tid har.»

Det er merkelig at ikke tanken har streifet statsminister Solberg: For å bedre integreringen av de mange utlendingene som sliter i Norge, som ikke klarer å forsørge seg selv, trenger vi å stanse innvandringen.

Nei, det nevnes ikke som et alternativ i Solbergs univers. I løpet av de siste ti årene har den årlige ikke-vestlige nettoinnvandringen steget fra ca. 10.000 til rundt 20.000 per år. Hele 52 prosent av sosialhjelpmottakere i Norge er innvandrere. I inneværende budsjett bruker regjeringen 50 milliarder kroner på innvandring og integrering.

Effektiv bistand handler om å kanalisere ressursene til nærområdene hvorpå langt flere kan få hjelp, samtidig som vi slipper ressurskrevende integrering av innvandrere i Norge.

Hvorfor er det så vanskelig å begripe? Hvorfor synker det ikke inn?

Solberg fortsetter:

«Vi må ikke glemme 22. juli. Terroren som rammet Norge aller hardest hadde høyreekstremt motiv.» (…) For å ta alle trusler på alvor, har regjeringen etablert et eget forskningssenter, C-REX, for å bygge kunnskap om høyreekstremisme.»

Det er ganske fantastisk hvordan det tenkes i bakvendtland. Istedenfor å stoppe ikke-vestlig innvandring, som er selveste årsaken til fremveksten av høyreekstremisme og høyrepopulistiske partier over hele Europa, etablerer statsminister Solberg C-REX som skal kartlegge og medisinere symptomene. Dertil på et senter som fokuserer på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold, men har utelatt det som PST de siste årene har sagt utgjør den største trusselen for Norge: islamistisk terror.

Når PST kommer med sin nye, åpne trusselvurdering i januar er det ingen grunn til å tro at det ikke igjen pekes på ekstreme islamister som den største terrortrusselen. Da blir det som Solberg sier «Inn i det nye året må vi ha med oss at terror og voldelig ekstremisme fortsatt må forebygges i mange år fremover.»

Man mister troen på et godt nytt år.