Islam

Islamisme og demokrati

Hva er et angrep på demokratiet? Å forsvare islamismen eller bekjempe den?

Dagbladets leder (13. desember): «Forsøk på å innskrenke eller oppheve trosfriheten er et direkte angrep på demokratiet. Derfor må de autoritære ideene fra Hege Storhaug og HRS avvises med fast hånd.»

Hva med denne?

Alle forsøk på å innskrenke eller oppheve en totalitær politisk ideologi forkledd som religion er et forsvar av demokratiet. Det er lov til å forsvare sitt eget land mot fremmedfiendtlige angrep som islamismen.

For noen må faktisk si fra når pressen ikke gjør jobben de er satt til å gjøre.

Den danske eks-islamisten Ahmed Akkari kjenner muslimske organisasjoner fra innsiden i Danmark. Han sier at flere moskeer ikke prøver å motvirke islamistisk indoktrinering, tvert om.

Akkari var en del av det islamistiske miljøet i Aalborg. Han ble toneangivende imam og talsmann for 27 muslimske foreninger. Han tok et oppgjør med sin islamistiske fortid ved å skrive boka Min afsked med islamismen. Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen mod Danmark.

Myndighetene i Norge bør gjøre noe av det samme: ta et oppgjør med islamismen. Det vil kreve en grundig kartlegging av alle muslimske organisasjoner og de som målbærer islamistiskt tankegods må stenges på dagen. I dag finansieres de samme med skattebetalernes penger.

Er det kontroversielt å bekjempe islamismen?

Fortell meg, hvorfor skal nordmenn bli tvunget til å finansiere organisasjoner som er en fiende av den norske stat, som ønsker å dekonstruere den norske grunnloven til fordel for et islamsk lovverk? Implementere et nytt politisk system som aldeles ikke har noe å gjøre med vestlig religionsfrihet og toleranse.

Hvorfor skal islamister bli beskyttet under religion- eller trosfrihetens fane, for så å spre sitt tankegods til sine egne og på frihetselskende nordmenn?

Hvorfor kartlegger ikke myndighetene alle muslimske organisasjoner og moskeer? Hvorfor fortsetter politikere å lukke øynene, late som ingenting? Og hvorfor i alle dager kan ikke riksavisene som sitter med en stab journalister og diger pressestøtte eller annen finansiering gjøre litt gravende journalistikk?

Vi må snart få fakta på bordet og slutte å slakte budbringeren.