Innvandring

Har statsråd Sanner overhodet forstått noe som helst?

Jan Tore Sanner har gjennom høsten fremstått som en ynkelig og uerfaren statsråd. Han har skapt masse støy internt i Regjeringen ved på eget nitiativ å frata HRS statsstøtte. Og han gir seg ikke. Det er åpenbart at han ikke kan feltet, for det er ingen organisasjon innen integreringsfeltet som har levert mer dokumentasjon og tiltaksforslag enn HRS. Ingen.

Jeg er villig til å vedde ganske mye på at Sanner ikke kan siste årenes historikk på integreringsfeltet. Men ettersom Sanner selvsagt ikke vil være med på et slikt veddemål, ei heller på noen måte vil bli satt i en posisjon av mediene der hans manglende kunnskap blottstilles, får det fra vår side bli med ordene.

Sanner tilhører den utvidede venstresiden, som er langt mindre innvandringsrealistisk enn Aps høyreside. Det er en tragedie at Høyre har slike i stallen sin. Og det har gjennom årene vært nær sagt en katastrofe for Kongeriket.

Høyre bak låvedøren

I en NTB-melding i dag viser Sanner igjen sitt sanne jeg. Nå skal han lempe HRS ut av eget departement som har ansvar for integreringen, og over til Justisdepartementet som har ansvar for innvandringen. Dette for å pisse på lyktestoplen: HRS sitt arbeid er ikke integrering.

Nei, sier du det Sanner. Hvor var du og Høyre da vi med nebb og klør kjempet for jenter, gutter og unge kvinner og menns rett til å slippe å være en handelsvare for familien som typisk brukte dem gjennom ekteskapssenga for å hente enda flere familiemedlemmer til Norge?

Dere stod bak låvedøren og rautet.

Hvor var dere da vi kjempet med nebb og klør for at jenter skulle få tilbakeført helkroppundersøkelsen som ledd i å beskytte dem mot kjønnslemlestelse?

Dere rautet foran låvedøren. Din statsminister kalte helseundersøkelse et overgrep, og sa at hun selv ikke ville medvirke til at hennes egen datter ble utsatt for et slikt overgrep. (Ja, du leste riktig. Erna sa det.)

Hvor var du og Høyre da det ble gjennomdokumentert – gang på gang – at barn og ungdom dumpes under uverdige forhold i land som Somalia og Pakistan?

Dere svarte gjespende at det er foreldres rett å bestemme hvor barnas oppvekst skal være. Og din statsminister, også da kommunalminister, mente endog at det var strålende at norskpakistanske barn gikk på skole i Pakistan for der vektlegges særlig realfagskompetanse (ja, jeg ler), og det trenger Norge kompetanse på. (Ja, du leste riktig. Erna sa det.)

Hvor var du og Høyre da vi med nebb og klør kjempet for at muslimske kvinner skulle få reell skillsmisse og ikke bli haltende i ekteskap de ville ut av fordi mannen nektet dem shariaskilsmisse? Jo, det skal jeg si deg, Sanner, for det var et underlig skue: Kommunalminister Erna raste over Stortingsvedtaket. Hun nedkjempet nesten hele forslaget ved å hente inn «fagfolk» som blant annet mente at Stortinget ikke kunne overstyre Allah. Ja, så ille var det.

Jeg stopper her. For hvem gidder gang på gang å repetere for evneveike politikere det som burde vært obligatorisk kunnskap i dag. Og selvsagt har ikke HRS sluppet disse temaene. Til det har vi for sterkt eierforhold til dem, og dertil er disse alvorlige integreringsproblemene overhodet ikke løst realpolitisk.

Elendig politisk håndtverk

Alle temaene nevnt her er særdeles stemoderlig behandlet av Høyre gjennom årene. Det er et faktum. Og ei heller ville partiet ta innover seg innvandringens enorme økonomiske kostnader som vi dokumenterte for lenge siden. Det samme gjelder de dramatiske demografiske endringene vi også dokumenterte for lenge siden (sistnevnte henger definitivt tett sammen med integrering, men det har Sanner fremdeles heller ikke forstått? Som at jo flere områder vi får der ikke-vestlige fra særlig OIC-landene dominerer, dess mer umulig blir det for individene selv å bli en fullverdig del av Norge. Les ikke minst dette i lys av kvinneperspektivet.) For da måtte jo Høyre faktisk innrømmet at egen politikk gjennom tiårene har vært en katastrofe for Norge, og at man har påført nasjonen (vellykkede innvandrere inkludert) ubotelige skader i et ukjent antall generasjoner i årene som kommer.

Dette elendige politiske håndverket til Sanner ved på bakrommet å kutte i støtten til HRS – og ingen av de andre organisasjonene på feltet, som dertil har jobbet frenetisk mot realpolitiske løsninger på overnevnte overgrepspraksiser, tvert om de fikk økt bevilgningene i første budsjettrunde – har nå i tillegg kostet ytterligere 16,9 millioner av skattebetalernes kroner for å tilfredstille æren til Abid Raja i Venstre. For Raja fikk så vondt i æren sin da det så ut til at kuttet ble reversert i statsbudsjettet. Han forlangte 16,9 millioner til «antirasistisk» arbeid for at HRS skulle få tilbake den halve millionen.

Og hvor mye hvit rasisme er det i Norge opp mot alle overgrepene internt i muslimske storfamilier og miljø mot sine egne jenter og kvinner? Hvor mye hvit rasisme er det i Norge opp mot en viss gruppes holdning til «kafir/vantro», ikke minst sistnevntes «horete» jenter og kvinner? De to brøkene tåler antakelig ikke dagens lys.

Vi har alt å være stolte av

For en motbydelig suppe det hele er. Det er så uansvarlig at man knapt finner ord. Snakker om udugelige politiske ledere. Hvor lenge tror folk som Sanner at de kan holde på med dette skuespillet på innvandrings- og integreringsfeltet? Folk flest har for lengst forstått at innvandringen i stort fra den islamdominerte verden har vært et enormt verdimessig, menneskelig og økonomisk tapsprosjekt.

Så Sanner, sann våre ord: Flytt oss til hvilket som helst departement. Vi skal fotfølge politikken «din», sakene våre, og vi kommer aldri til å gi oss. Vi er for glade i det gode samfunnet, og det gode Norge – som var.

Sanner, i denne saken står du æreløs tilbake. Mens vi, vi har alt å være stolt av.