Innsparket

Steng døra til Norge, sleng nøkkelen i sjøen

Vi er lei hykleriet og godfjottene. Venstres Abid Raja er en av dem. "Ikke fengsel, men empati". Mitt svar: Realitetsorienter deg.

Faksimile Dagbladet

Abid Raja i Dagbladet (22. november): «Det ikke ungdom trenger mer av, er denne harde retorikken. Denne kommer på toppen av alt det andre harde de er utsatt for.» Hans svar er mer empati, ikke fengsel.

Raja ønsker selvsagt å spandere mer av nordmenns penger på de stakkars uskyldige innvandrerne som er sosialt og økonomisk depri.. diskriminert, mener jeg, og som lever under elendige forhold i Norge. Hør hva denne figuren sier: Dårlige levekår. Dårlig bosituasjon. Manglende hjelpetiltak og manglende oppfølging i skole, nærmiljø. Lite oppfølging og generelt dårlige oppvekstvilkår – dette er grunnen til at unge med innvandrerbakgrunn sliter i Norge. Landet som har verdens beste velferdsordninger.

Man må telle på knappene for ikke å nevne denne mannen med riktig betegnelse.

Det eneste vi skal gjøre nå er å stenge døra til Norge og slenge nøkkelen i sjøen. Vi skal sette opp straffene betraktelig for visse forbrytelser. Ungdom skal vite at kriminalitet får konsekvenser. Det er slutt på kosepraten nå. Vi skal sette hardt mot hardt. Vi ønsker ikke svenske tilstander i Norge. Det holder nå.

Hvorfor? Fordi:

Innvandrere utgjør nå 51,9 prosent  av sosialhjelpmottakere i Norge. Rundt 67.000 innvandrere mottar sosialhjelp i Norge.

 • I fjor regnskapsførte NAV utgifter på til sammen 506 milliarder kroner (inkludert alderspensjoner).
 • I løpet av de siste ti årene har den årlige ikke-vestlige nettoinnvandringen steget fra ca. 10.000 til ca. 20.000 per år.
 • Den ikke-vestlige nettoinnvandringen var 20.555 personer i 2017 – den nest høyeste noensinne, som kan utløse en netto fremtidig kostnad pålydende 88 milliarder kroner.
 • Politiets utlendingsenhet (PU) har en restanseportfølje på hele 6.500 personer som har ulovlig opphold i Norge.
 • Innvandringen fra MENA-land (Midtøsten og regionen Nord-Afrika) skaper økonomiske, sikkerhetsmessige og, ikke minst, verdimessige problemer i Norge.
 • Det er stort sett unge voksne, friske og raske menn som kommer til Europa. Hvorfor skal nordmenn brødfø disse mennene og deres slekt og familie?
 • De direkte (identifiserbare) kostnadene til innvandring og integrering i 2017 var 23,5 milliarder kroner.
 • Innvandrere mottar 60 prosent av landets samlede sosialbidrag og betaler 40 prosent mindre skatt.
 • Siden 2012 er nettoinnvandringen fra Afghanistan, Eritrea, Somalia og Syria på 61.000 personer. Sysselsettingsprosenten er henholdsvis 29,5, 21, 20 og 10,5 prosent (30 timer eller mer per uke, 4.kvartal 2017).
 • I 2017 måtte nordmenn punge ut med 7 milliarder kroner bare for de 6.000 enslige mindreårige asylsøkerne i Norge.
 • Over 15.000 personer som fikk hjelp fra barnevernet i 2017 var enten innvandrere eller hadde innvandrerbakgrunn.
 • 47 prosent av alle barn i familievoldsaker er fra innvandrerfamilier i 2018.
 • Alt som finnes av statistisk materiale i Sverige, Norge og Danmark viser at gjerningsmenn med bakgrunn fra Afrika, Asia og Midtøsten er kraftig overrepresentert på voldtektsstatistikkene.
 • Ni av ti domfelte for gruppevoldtekt har innvandrerbakgrunn i Sverige. (Hva er tallene for Norge?)
 • SALTO-rapporten i Norge viser at 34 av 36 kriminelle  gjengangere (verstingene) i Oslo har innvandrerbakgrunn.
 • Alt av tilgjengelig objektiv statistikk, forskning og senest Brochmann II-rapporten viser at høy innvandring sammen med høye velferdsordninger ikke er mulig.
 • TNS Gallup gjennomførte en stor meningsmåling blant muslimer i Norge i 2017: 41 prosent (rundt 81.000 muslimer) er enige i at «Blasfemi bør kunne føre til at personer straffes i Norge.»
 • I 2017 var det over 1.700 bilbranner og 400 skolebranner i Sverige. (Hva er tallene for Norge?)
 • Antall voldelige islamister som sikkerhetspolitiet SAPO følger med på er tidoblet på ti år.
 • De siste syv årene har det vært 1.500 skyteepisoder og 131 drap i de tre største svenske byene.
 • Innvandring til Norge kan koste 10.000 kroner ekstra i skatt per person, liten som stor, hvert år, fra 2025. En familie på fem personer vil da måtte betale 50.000 kr ekstra per år (prognose SSB).
 • Det er langt mer effektivt å hjelpe flere i nærområdene en noen få her i Norge. Dagens asylinstitutt bidrar indirekte til å finansiere menneskesmuglere og kriminelle nettverk.
 • Norsk innvandring har vært rekordhøy siden 90-tallet og fortsatt tilstrømning truer velferdsstaten.

For å få en bedre integrering av de mange som har kommet trenger vi en pause i innvandringen fra ikke-vestlige land. Det vil bidra til: Bedre levekår. Bedre bosituasjon. Muliggjør hjelpetiltak og oppfølging på skolen. Bedre nærmiljø. Bedre oppfølging og generelt bedre oppvekstvilkår. For alle, til og med.