Islam

-Staten bør ikke støtte islamske trossamfunn økonomisk

HRS har avdekket at 187 millioner kroner betales av våre skattekroner til islamske trossamfunn og moskeer i år. Innvandringspolitisk talsperson for FrP, Jon Engen-Helgheim vil kutte all støtten, sier han til rights.

HRS har avdekket at Norge nå har hele 219 moskeer/islamske trossamfunn som mottar offentlig økonomisk støtte, til sammen 187 millioner kroner i 2018. I Oslo går hele 94 millioner kroner til de 55 moskeene der.

Veksten i antall moskeer i Norge er på hele 65 prosent siden 2010, fra 133 moskeer til 219 moskeer i dag.

-Fryktelig gal ordning

Vi forela disse tallene for FrPs innvandringspolitisk talsperson, Jon Engen-Helgheim.

Hva mener du som innvandringspolitisk talsperson om denne veksten?

– Dette er bare et av mange tegn på at innvandringen til Norge gjennom de siste 20 årene har vært alt for høy. Samfunnet endrer seg i et tempo som går raskere enn de fleste forstår og disse endringene er ikke mulig å reversere, sier Engen-Helgheim til HRS.

Er den offentlige økonomiske støtten til islamske trossamfunn noe dere i FrP støtter og fortsatt vil støtte?

– FrP ønsker å kutte støtten til trossamfunn, men beholde Den Norske Kirke (DNK) i en særstilling. Finansieringsmodellen for trossamfunn er fryktelig gal i dag og er innrettet på en måte som gjør at støtten til andre trossamfunn, som for eksempel islamske trossamfunn, eskalerer i et alarmerende tempo. Det er i dag et prinsipp om at andre trossamfunn skal få like mye støtte pr. medlem som DNK får pr medlem. Medlemsantallet i DNK er sterkt fallende uten at støtten har gått ned, Engen-Helgheim, og fortsetter:

– Støtten pr medlem blir dermed høyere og det må da gis tilsvarende støtte pr medlem til islamske trossamfunn, hvor medlemsmassen er sterkt økende. Dermed skyter kostnadene i været. Dette er helt uholdbart og det haster med å endre ordningen. Staten bør ikke støtte islamske trossamfunn. (vår utheving).