Integrering og integreringspolitikk

Politiker ville at NRK skulle rydde sendeflaten for å feire islam

Sps mediepolitisk talsperson ba kulturministeren om hjelp til å få NRK til å rydde sendeflaten for å feire den islamske høytiden id. Dette i "integreringens" navn, fordi mange i NRK ønsker nettopp å gjøre mer for den såkalte "integreringen", fortalte talspersonen Åslaug Sem-Jacobsen.

Det er en åpen «hemmelighet» at NRK-medarbeidere, inkludert sjefen Thor Gjermund Eriksen, mener at de har et særlig ansvar for at integreringspolitikken fungerer.

Til Kringkastingsrådet i desember 2017, sa Thor Gjermund Eriksen følgende:

– Med fare for å starte diskusjonen, så er det jo sånn at det er jo noen ting i verden som er rett og noe som er galt. Og vår oppgave, som jeg er veldig opptatt av overordnet, er at vi skal styrke demokratiet, vi skal styrke integrasjonen, vi skal være limet i samfunnet, vi skal jobbe for aksept av mangfoldet og forskjellighet.

Eriksens holdning har støtte inn i Stortinget. Sps mediepolitisk talsperson, Åslaug Sem-Jacobsen, er en av dem. Den tidligere NRK-ansatte, nå også i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, ville hjelpe en entusiastisk venninne i NRK som hadde penslet ut følgende konsept, som hun meddelte kulturminister Trine Skei Grande i en tekstmelding:

I tekstmeldingen utbroderer hun at flere internt i NRK skal ha lyst til å gjøre mer for integrering og for å opplyse befolkningen når det kommer til muslimer. Derfor skal underholdningsavdelingen ha lyst til å rydde sendeflatene på NRK1 for å dekke den muslimske høytiden id.

«Fordi slik jeg kjenner til deg så kunne det kanskje passet ifht ideologi og også i forhold til melding du jobber med om tro og livssyn. Greia er at Vivi (hennes NRK-venninne, vår merknad) og andre i underholdningsavdelingen mener de må gjøre mer for integrering og det å opplyse befolkningen når det kommer til muslimer; og har lyst til å rydde sendeflater på NRK1 for å feire ID. Jeg syns forslaget er topp, mange fellestrekk med hvordan vi feirer jul og mye å lære her. Og et flott signal. Som jo kommer til å bli mottatt dårlig i enkelte kretser….», skriver hun i meldingen (vår utheving).

«Jeg sa til Vivi at jeg skulle være frimodig og på vegne av henne og prosjektet be om et møte med deg for å fortelle mer og for å se på mulige veier å gå for å gjøre konseptet bredere/bedre og muligens koble på myndighetene på et eller annet vis. Så – er det mulig at de kan få et kort møte med deg?» avslutter Sem-Jacobsen i tekstmeldingen til kulturministeren.

Sem-Jacobsen ville bare ta på seg «rollen som budbringer», sier hun. Mens kulturministeren på sin side aldri har opplevd liknende forsøk på å påvirke NRKs redaksjonelle vurderinger og prioriteringer.

Når man leser dette hos Kampanje, går jo tankene ikke bare til de hodeløse islamofile politikerne (hva vet Sem-Jacobsen og denne Vivi om islam?), men også til alt vi ikke vet om hva enkelte prøver å lobbe inn i statskanalen i politisk øyemed. Man undres også: Hvor mange år tar det før id feires i beste sendetid på NRK1? Og hvorfor uteblir interessen for alle andre religioners høytider?

Hovedfoto: Skjermdump, Dagsrevyen.