Forskjellsbehandling og diskriminering

Pepperkaker er rasistisk

En skole i Kalmar ville forby pepperkakekostymer under årets Luciatog. Argumentet var rasisme. En barnehage tar skrittet helt ut og forbyr hele Luciafeiringen. Man vil ikke "krenke noen", heter det.

Den britiske historikeren Arnold J. Toynbees formulerte disse alvorlige og sannferdige ordene: ”sivilisasjoner dør ikke fordi de blir drept, men fordi de begår selvmord”.

Disse ordene er aktualisert av svenskenes utradering av egne tradisjoner.

En forelder ved skolen som ville forbyr pepperkakekostymer, utrykker seg slik:

-Jeg blir så lei meg. Barn er uberørte og de liker hva de liker og hva de ikke liker, og jeg er så lei av at man gjør noe til et problem som ikke er et problem. Mange mennesker i da er så redde og vil bare følge den store flokken.

-Det finnes ikke noe rasistisk i pepperkaken, det er bare fantasi og påfunn. Jeg synes det er kjedelig at skolen velger å løfte frem det negative i samfunnet vårt, når det i stedet finnes så mye bra. Jeg er lei av at våre tradisjoner tas bort, fortsetter en annen forelder.

Rektor ved skolen, Karin Berggren, kan ikke svare på spørsmål om hvorfor pepperkakekostymer forbys. Hun lurer på om det bare har blitt slik, sånn helt naturlig av seg selv.

– Jag kan inte svara på det, men om det har varit något uttalat eller om det bara har blivit så, det kan jag inte heller svara på, säger Berggren.

Etter masiv kritikk gikk skolens ledelse tilbake på beslutningen. Det er da noe.

Krenkelsessyndromet

I Motala har en førskole bestemt – uten diskusjon med foreldre – at Luciafeiringen skal avskaffes for godt. Foreldrene overkjøres fullstendig:

– Det är inte något de kan vara med och bestämma. Beslutet tar vi inom ramen för skollagen, mot diskriminering och kränkande behandling. Vi vill inte exkludera någon, säger förskolechefen Anna Karmskog.

Karmberg forsvarte beslutningen i et møte med foreldre med at de fleste barn ikke har noen forventning om Luciamarkering. Hun argumenterte også med at enkelte familier ikke har råd til å kjøpe inn Luciakledninger og at barn blir urolige i store forsamlinger. Så kommer denne forklaringen:

Ytterligare en anledning uppgavs vara att man ifrågasätter genusperspektivet med att gå på rad i ett luciatåg.

Foreldre til barna pekte på at Luciafeiring er en utbredt tradisjon i de svenske skolene.Karmberg svarte med at Luciafeiring ikke er en del av lærerplanen.

Oppsummert: Svenskene klarer selv å omvelte Sverige.

Samnytt har oppdatert saken sin:

Uppdatering:

Efter den massiva kritiken har skolan ändrat sig. Pepparkakor ska enligt uppgift tillåtas i årets luciatåg efter önskemål från en elev. Man hävdar också från skolan att det inte rört sig om något formellt förbud, bara att man valt bort pepparkakskostymerna och att det skett även tidigare år.