Islam

Når kommer demonstrasjonen mot islamismen?

Noen muslimer ønsker revisjon av sentrale deler i koranen, men arbeidet går fryktelig tregt. Kanskje noen frihetsorienterte muslimer skulle pushe litt på?

Jeg regner med at dere vet at islam betyr underkastelse. Islam er en lovreligion med påbud, forbud og straff nedfelt i den guddommelige boka koranen og hadithene, førstnevnte som verken kan endres eller oppheves. Islams dogmatiske budskap om full underkastelse gir lite rom for fornyelse. Islam er tilbakeskuende, alt er ferdig tenkt. Noen muslimer har funnet det bryet verdt, eller våget, å revidere sentrale lover i koranen, men arbeidet går fryktelig tregt.

Det er antakeligvis derfor så mange muslimer har problemer med å tilpasse seg et sivilisert, høyteknologisk og moderne samfunn?

Konsekvensene vet vi etterhvert mye om. Ghettolignende parallellsamfunn over hele Europa. Det er faktisk ikke europeernes feil at muslimer ikke klarer å integrere seg. At noen muslimer synes synd på seg selv, skylder på andre og velger den bokstavtro varianten i koranen, ekskluderer dem selv fra fellesskapet.

Er det noe jeg har fått inn med morsmelken, så er det følgende: Du er din egen lykkes smed. Hold opp å sutre, gå på, jobb hardt og gjør det beste ut av livet.

Vi kjenner lusa på gangen fra historien. Igjen ser vi autoritær islamisme på fremmarsj. En politisk ideologi hvor tilhengerne ønsker å styrke lovreligionens stilling i samfunnet.  De mener at staten bør styres etter den islamske hellige boka koranen, inkludert sharialovene, der menn og kvinner skal ha de rettigheter som foreskrives. Her passer Europas «religion», menneskerettighetene, dårlig inn.

Nazismen, fascismen og islamismen har noen ideologiske fellestrekk. De har autoritære styresett, de er antidemokratiske, totalitære, antiindividualistiske og antiliberale ideologier. De tre menneskefiendtlige ideologiene ønsker total kontroll over individet og all aktivitet i samfunnet.

I 1932 fikk Adolf Hitler navnet Abu Ali i Syria. Han ble feiret i deler av den arabiske verden. Erwin Rommel (sjef for det tyske Afrikakorpset) ble nesten like populær som Hitler. Araberne ropte «Heil Rommel», og stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, var også en kjent nazi-sympatisør. Allerede tidlig på 1920-tallet uttrykt han ønske om total utryddelse av alle jøder. Da Hitler ble valgt inn i det tyske Rikskanselleriet i 1933, sendte al-Husseini derfor dette telegrammet til Hitler: «Jeg ser frem til å utbre Deres ideologi i Midtøsten!»

I 1941 møtte Hitler nettopp al-Husseini for å diskuterte bekjempelse av jøder både i og utenfor Europa. Al-Husseini utviklet vennskapelige bånd til høytstående nazister som Heinrich Himler og Adolf Eichmann, og bodde i Berlin i årene 1941 – 45. Fra Berlin propaganderte al-Husseini intenst nazismen overfor araberne i Midtøsten, både via radio og ved det skriftelige ord. Han bisto aktivt med å rekruttere muslimer til nazivæpnede styrker, inkludert tre SS-divisjoner bestående av jugoslaviske muslimer. Muslimer støttet tyske Schutzstaffel-enheter og jobbet som propagandister under krigen.

Som den sveitsiske psykiateren og grunnleggeren av den analytiske psykologien, Carl Jung (1875-1961), sa det allerede på 30-tallet:

«Vi vet ikke om Hitler kommer til å grunnlegge en ny islam. Han er allerede godt i gang; han er som Muhammed. Stemningen i Tyskland er islamsk; krigslignende og islamsk. De er alle fulle med en vill gud.»

Det var flere bevegelser i den arabiske verden som var inspirert av Adolf Hitler, som for eksempel lederen Anton Saada som var kjent som al-za’im (føreren), det syriske Social Nationalist Party (SSNP). De sang for full hals: «Syria, Syria, uber alles» til de samme tonene som i den tyske nasjonalsangen. Hassan al-Banna som grunnla Det Muslimske Brorskapet erkjente åpenlyst anti-jødiske holdninger.

Representanten for Det Muslimske Brorskapet i Palestina, stormuftien av Jerusalem, al-Husayni, jobbet også for tredje riket under krigen og spilte en viktig rolle i rekrutteringen av SS-arabiske divisjoner. Himler sendte telegram til al-Husayni i november 1943 for å bekrefte alliansen mellom Nazi-tyskland og muftien.

Jødehatet er en sterk fellesnevner. Den nazistiske tanken er at frelse kommer gjennom ødeleggelse av andre, enten det er de syke, homoseksuelle eller jøder. Lignende ideer finner vi hos islamistene: for å styrke islamismen må man utrydde alle de andre. Først ut er jødene. Dette har da også den ledende ideologen for sunniislam, Yusuf al-Qaradawi, bekreftet i 2011. Han uttalte at Hitlers Holocaust «var en himmelsk straff» for jødene, og proklamerte at han selv var villig til, fra sin «rullestol», å «avslutte» livet sitt «ved å bli martyr» i kamp mot dagens jøder. Han sa rett ut at han ønsket at muslimene
skulle fullføre Hitlers Holocaust.

Så får vi kanskje snart se våre sekulære muslimske venner i gatene demonstrerende mot islamismens fremmarsj i verden?

Hovedfoto: HRS