Innvandring

Lurt trill rundt

Vi har hørt det gang på gang. Vi må gi mer, bli flinkere på integrering. Det er synd på etniske minoriteter i Norge. De er så fattige. Derfor må vi åpne våre lommebøker enda litt til i nestekjærlighetens navn. Men nå må vi kanskje heller åpne øynene og innse realitetene.

Jeg ønsker meg et varmere samfunn sa Knut Arild Hareide sammen med sin sjelevenn Audun Lysbakken.

Et varmere samfunn innebærer at våre rause politikere omfordeler penger i et stadig høyere tempo. Arbeidende nordmenn må punge ut, politikere kan fortsette å sole seg i glansen og den falske multikulturelle fasaden får seg et nytt strøk med skattebetalernes penger.

Det kan virke som det ikke er en øvre grense for hvor varme mennesker vi må være for å tilfredsstille godhetstyrannene.

Sammenlignet med de andre store innvandringsgruppene, ligger somalierne på bunnen når det gjelder andel yrkesaktive og like klart på topplisten som mottar sosialstøtte eller som har barn som er involvert i barnevernssaker.

Det har utviklet seg en praksis hvor en del somaliere skiller seg i det norske systemet, men forblir muslimsk gift. Det er heller ikke uvanlig at kvinnene fortsetter å få barn med sin fraskilte ektefelle. Det medfører at familiens totale inntekter øker.

Nå ønsker KrF å øke barnetrygden til 20.000 kroner som utgjør en ekstra kostnad for norske skattebetalere pålydende 10 milliarder kroner, samtidig som våre politikere fortsetter å importere en jevn strøm av NAV-klienter fra Midtøsten og Afrika, som blir en del av den nye fattigdomsklassen i Norge.

Det får selvsagt negative ringvirkninger hvorpå pressens venstrevridde organer mener at kriminaliteten, narkotikasalg, ran, voldtekter, steinkasting, bilbrenning, drops outs, aggresjon og religiøs ekstremisme blant våre nye landsmenn skyldes sosioøkonomiske forklaringsmodeller.

Ungdommene har ikke mange nok fritidsklubber og  foreldrene er så fattige at de ikke har råd til fritidsaktiviteter for sine barn og ferie, men foreldrene er ikke fattigere enn at de har råd til å sende en halv milliard kroner til Somalia i løpet av 2017 som utgjør 37.000 kroner per barn i alderen 0 til 17 år (HRS).

Hver somalier og dennes etterkommere koster i gjennomsnitt netto 9 millioner kroner i løpet av levetiden (Finansavisen). Det er 42.406 Somaliere = 380 milliarder kroner.

Det er bare bittelille toppen av isfjellet. Hadde du vært konserndirektør for et multinasjonalt selskap og forvaltet selskapets penger på en slik måte som våre politikere sløser med Norges nasjonalformue hadde du fått sparken på dagen.

Dagens system i Norge må bygge på bærekraft utvikling. Det nytter ikke å ukritisk importere folk fra Midt-Østen og Afrika samtidig som at velferdsstaten pøser ut våre skattepenger og oljepenger til sosial utjevning, «gratis» skoler, «gratis» helsevesen og sjenerøse trygdeordninger. Det holder bare ikke i lengden. Velferdsstaten vil kollapse den dagen oljepengene tar slutt.