asia.bibi.demo

Sjarmerende menn i Pakistans gater disse dager grunnet frifinnelsen av Bibi.