Aktuelt

Sverige satser på arabisk for å hjelpe folk til førerkort

20 prosent av dem som prøver å ta lappen i Sverige gjør det på arabisk. Disse er "kraftig overrepresentert" blant dem som stryker. Nå skal svenskene sette inn flere språkressurser for å få flere arabere bak rattet.

Demografien avgjør fremtiden, har en del av oss hevdet gjennom årene. Sverige er et ledende eksempel på befolkningsutskiftningen som skjer i Vest-Europa. Når hele 20 prosent av dem som prøver å ta lappen er arabisktalende, sier dette mye om påstander om at Midtøsten vokser frem i nabolandet vårt.

-Tror det holder å kunne kjøre bilen

Innvandrere er «kraftig overrepresentert» blant dem som stryker til eksamen, i henhold til Trafikkverket (Biltilsynet). Derfor skal det nå satses på å styrke innsatsen på arabisk. At så mange stryker gjør det nemlig vanskeligere for dem å komme i jobb, og dessuten skaper det køer i systemet, heter det.

Graden av stryk forklares med at innvandrere har problemer med å forstå trafikkreglene (det forstår vi som har vært i deres hjemland). Den svenske førerkortprøven oppleves videre som «komplisert». Mange er ikke vant med at det stilles høye krav.  Som en kjørelærer i Malmø sier det: -Mange tror det holder å kunne kjøre bilen. Jeg må motivere dem til å forstå hvorfor de må kunne det de skal kunne i trafikken.

– Efterfrågan har ökat markant när det gäller prov på annat språk än svenska. Arabiskan ligger i topp efter svenskan, på 20 procent av proven som genomförs, säger Anders Cronqvist till Ekot.