Innvandring

Skriften på veggen: Tyskerne blir i mindretall i eget land

Lave fødselstall og høy utvandring kombinert med masseinnvandring. Dette er oppskriften på kulturell selvutslettelse, og det er akkurat dette som skjer i dagens Tyskland viser en ny undersøkelse. Tyskerne avskaffer seg selv. Spørsmålet er bare hvor raskt avviklingen vil skje.

De nye oppsiktsvekkende tallene presenteres av tyske SSB, og er omtalt hos Breitbart.

Tallenes tale er:

  • I 2017 forlot 249 000 tyskere landet. Samtidig flyttet 167 000 tilbake fra utlandet. Netto utflytting havnet således på 82 000 tyskere, noe som tilsvarer 1 promille av den totale befolkningen. Denne trenden har pågått siden 2005, ifølge det statlige statistikkbyrået.
  • De siste to årene har Tyskland mistet en halv million flere innbyggere (døde) enn antallet nyfødte.
  • Sammen med utflytting siste to årene, betyr dette et nettotap på 700 000 borgere.

Frankfurt – tysk mindretall

Allerede i juni 2017 kunne man konstatere at tyskerne var kommet i mindretall i Frankfurt. Og det er i tidligere Vest-Tyskland den demografiske tsunamien virkelig har fått vind i seilene. Rundt 42 prosent av barna under seks år antas nå å ha innvandringsbakgrunn.

Som i Norge er det kun én faktor som bidrar til befolkningsvekst i Tyskland: innvandring.

Den kulturelle revolusjonen i Vest-Europa fortsetter like traust som et velsmurt damptog.

Illustrasjonsfoto: HRS, Oslo