Aktuelt

Går i strupen på «naive» Sverige etter drapet på Majorstuen

Heikki Bjørklund Paltto ble kun 24 år. Bak drapet på Majorstuen står en svensk statsborger, mener politiet. Den kjente voldsmannen slapp ut av fengsel etter å ha sonet to tredeler av dommen. Per-Willy Amundsen raser mot de svenske rettstilstandene: – Dette viser en total naivitet, tordner den tidligere justisministeren.

Makaveli Lindén (20) sonet dom for væpnet ran begikk i august i 2017. Dommen lød på ett år og seks måneders fengsel.

Lindén var en vanskelig fange, som begikk didiplinærbrudd og truet omgivelsene, skriver TV2:

Han skal ha vært opptatt av å sette seg i respekt overfor sine eldre medfanger. Ved en anledning spyttet han i maten til en annen fange.

Han skal også ha truet ansatte ved flere anledninger, blant annet ved å råde dem til å lukke vinduet på kvelden. Ved et tilfelle som fant sted kort tid før løslatelse, skal han ha formet hendene til en pistol og siktet på en fengselsbetjent.

Likevel slapp han etter to tredeler av sonet straff. Hadde han sonet hele straffen, ville han fremdeles vært i fengsel.

Men Lindén ble løslatt 10. august. Det er dette som får Per-Willy Amundsen til å rase mot Sverige:

– Det er helt åpenbart at man har utlyst dårlig vurderingsevne når man har satt en sånn person fri, sier Amundsen til TV 2.

– I Norge ville han neppe blitt løslatt. Dette tegner et bilde av vårt naboland som ikke fremstår ukjent, hva gjelder naivitet og manglende handlekraft, sier den tidligere justisministeren.

Amundsen før støtte fra fungerende direktør Gøran Nilsson ved Ila fengsel. Innsatte som begår flere disiplinærbrudd i norske fengsler, mister muligheten for prøveløslatelse, sier Nilsson.

– I enkelte tilfeller kan også ett grovt disiplinærbrudd være nok. På det området er man nok strengere i Norge enn i Sverige, sier Nilsson til TV 2.

Men i Sverige er forholdene annerledes. Hovedregelen er prøveløslatelse etter at to tredeler av dommen er sonet, ifølge Kriminalvården.

Kun ved alvorlige brudd på fengselets regler under soning kan en innsatt få prøveløslatelsen utsatt.

Dermed holdt det ikke at Kriminalvården vurderte risikoen for nye lovbrudd som «middels høy» før den prøveløslatte Lindén.

– Risikobedømmelsen kan etter loven ikke alene være grunnlag for utsatt prøveløslatelse, skriver pressekontakt Ulf Mossberg i Kriminalvården til TV 2.

TV2