Innvandring

Asylaktivist tok loven i egne hender. Kan ende bak murene

I sommer gikk den "gode" og gråtende Elin Ersson ombord i et fly i Gøteborg. Hun klarte å stoppe utvisningen av en 52 år gammel afghansk mann ved å nekte å sette seg. En mann som dertil er dømt for mishandling. Nå tiltales hun for lovbrudd.

Elin Ersson fikk bred oppmerksomhet i sommer da hun via video bekjentgjorde egen asylaksjon fra innsiden av et fly på  Landvetter i Gøteborg.

Ersson hadde kjøpt billett kun i den hensikt å stanse utvisningen av den dømte afghaneren på 52 år. Det Ersson nok ikke visste var at afghaneren ikke bare var utvist grunnet manglende beskyttelsesbehov. Han var også dømt for grov mishandling av kone og barn. Ersson er uansett av «det gode slaget», en av dem som nekter å ta innover seg realiteter, som at hele verden faktisk ikke har tilgang til – engang det Reinfeldtske «öppna hjärtan» – Sverige.

Se Erssons egen video fra innsiden av flyet:

Hyllet som en helt

Det «gode» Sverige, inkludert advokatsamfunnets generalsekretær Anne Ramberg, hyllet Erssons sabotasjeaksjon. Tross muligheten for at Ersson kunne dømmes til bøter eller inntil seks måneders fengsel, trakk hun ikke inn årene etter å ha skapt overskrifter verden rundt. Tvert om fortsetter Ersson sin aktivisme den dag i dag for å stanse utvisninger av særlig afghanere. Det ser man på hennes Facebook-profil.

Men nå tiltales hun, en tiltale som kan få en sterkt forebyggende effekt.

I polisens förhör berättar hon om syftet med aktionen, att hon köpte en biljett endast för att komma ombord. Hon hade inte för avsikt att åka med planet.

Hon nekar till brott.

Tiltales

I går ble det klart at Ersson tiltales for brudd på luftfartsloven. Hun nektet å etterkomme anmodninger fra flypersonalet om å sette seg ned. Tvert om gikk hun rundt i flyet – også gråtende – og fikk andre passasjerer med seg i aksjonen. I tiltalen heter det:

”Inte åtlydit vad befälhavaren bestämt om ordningen ombord genom att vid tiden för flygplanets avgång då alla passagerare skall sitta gå runt inne i flygplanet och stå upp i mittgången och vägra att sätta sig trots upprepade anmaningar däromfrån flygplanets besättningspersonal”.

– Jag anser att hon har gjort sig skyldig till ett brott, då måste jag åtala i synnerhet, sedan hon nekar till att ha gjort något brott, då måste en domstol ta ställning till det, säger åklagaren James von Reis.

Ersson-saken – hvis hun straffes – kan bli en seier for respekt for demokratiske avgjørelser. Og det ikke bare i Sverige. I Storbritannia klarte flypassasjerer å stanse deportasjon av en somalier nylig. Det passasjerene antakelig ikke visste var at 29 år gamle Yaqub Ahmed var dømt for gruppevoldtekt av en tenåringsjente i London. Derfor var han utvist, melder Daily Mail.