Innvandring

Ære være Kristin Clemet: Innrømmer at FrP har hatt rett om innvandring

Dette er sjelden kost: Tidligere statsråd for Høyre, Kristin Clemet, sier rett ut at FrPs innvandringspolitikk fortjener "anerkjennelse". Slik forteller Clemet at hennes utopistiske globalisme og fri flyt av mennesker var feil. Når så vi en slik innrømmelse sist?

Under Arendalsuka falt de oppsiktsvekkende ordene fra Kristin Clemet under debatten «Hva skjer i Europa? Har høyrepopulismen overtatt hegemoniet?» Innvandring måtte nødvendigvis berøres, da dette feltet er en av de viktigste årsakene til fremgangen til partier som Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti, som typiske unyansert defineres som høyrepopulisme.

En sjenerøs Clemet strakk ut hånden mot FrP:

«Når det gjelder innvandring, så tror jeg at vi må gi Fremskrittspartiet den anerkjennelsen at en del av det de har sagt, som ikke alle har hørt på, nok har hatt noe for seg. Det er ikke 100 prosent problemfritt med innvandring, verken når det gjelder såkalt flyktninginnvandring eller arbeidsinnvandring. Og i dag ser man jo en stigende motstand mot innvandring også på venstresiden, men da mer knyttet til arbeidsinnvandring (ca 18 min 40 sek ut i debatten).»

Enda en innrømmelse

Clemet nøyer seg ikke med denne imøtekommende replikken. Hun tar et refsende oppgjør med seg selv, som også peker positivt tilbake på FrP:

På 90-tallet var jeg aktiv i Høyre. Jan Pettersen var leder av Høyre. Og jeg husker han stod på et landsmøte og sa at han syntes vi skulle få obligatorisk språkopplæring, eller norskopplæring, for innvandrere. Da tror jeg at jeg var på forsiden av Aftenposten og ga uttrykk for at jeg mente det var rasistisk å kreve det. Noe i den duren. Det mener jeg ikke lenger.

-Jeg har alltid vært en innvandringsliberaler, jeg synes det er riktig at jeg erkjenner at jeg ikke overskuet alle utfordringer knyttet til stor innvandring, og at det må være mulig å si det. Jeg tror det kan bidra til bedre dialog, fortsatte Clemet.

Clemet tok også til ordet for å stanse det å «karakterisere motstandere og andre standpunkt så mye, men heller prøve å debattere med ordentlige argumenter». Clemet sa også rett ut: «Jeg har måttet gå litt mer i meg selv.»

Et kvantesprang

Under en debatt jeg var til stede på i 2010, ga Clemet meg rett og slett bakoversveis. Da var det en Clemet uten noe som helst bakkekontakt som viste sitt sanne ansikt gjennom så mange år. En grenseløs utopistglobalist. I hennes ideelle verden den gang burde kloden befinne seg i en vinn-vinn-situasjon: Europas befolkninger skrumper, mens millioner av unge i tredje verden har behov for arbeid. Altså; åpne grensene, forfektet Clemet.

For Clemet handlet integrering kun om arbeid og utdannelse, og på disse feltene går det ”svært bra” i Norge, sa hun uten å legge frem data. Hvor bra det går, har vi jo sett siste tiden etter at SSB-tall, innhentet av FrP, viser en begredelig sysselsetting i store grupper som somaliere, syrere og afghanere. Clemet påstod den gang også – uten belegg – at også verdispørsmålet ”går i riktig retning”.

Clemet var også opptatt av ”den moralske siden” ved innvandringen, for vi i Norge og Europa tilhører en internasjonal overklasse. ”Det er en menneskerett å forlate landet sitt,” argumenterte hun, og ”glemte” at den Europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 sier at den enkelte staten kan gripe inn når det er ”nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerheten, offentlig trygghet, landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden og kriminalitet, for å beskytte helse eller moral og for å beskytte andres rettigheter og friheter”.

Hennes konklusjon var at det er ”en ganske grusom politikk Europa fører”.

Tonen er altså radikalt endret, og takk og lov for det. Hvorfor det tok så lang tid – og alle de skadene denne lange tiden har påført landet med en hodeløs innvandring presset frem av sosialistene og liberalistene – kunne vært meget spennende å få fullt innblikk i.

«Forpesta debatten»

Under Arendalsuka i år rørte fremdeles ikke Clemet nettopp verdispørsmålet. Mens Annikan Huitfeldt (Ap), var raskt på banen da programleder Terje Svabø spurte Huitfeldt om hun mener som Clemet at FrP «må få ganske mye rett for hva de advarte mot».

Huitfeldt trekker knapt pusten før hun kontant svarer: «Nei, fordi de har gjort, de har forpesta debattmiljøet og gjort det vanskeligere å føre en debatt.»

Huitfeldt mente også at Høyre i regjering burde begrense FrPs ytringsfrihet.

Hva Huitfeldt og hennes like i Ap har bidratt med av godt debattklima, er sannelig ikke godt å finne ut. Men jeg kan jo peke tilbake på debatten i 2010 igjen, der Anette Trettebergstuen, som også er på venstresiden i Ap, presterte følgende:

Innvandringen er ”en berikelse for velferdssamfunnet og velferdssamfunnet er avhengig av innvandringen”.

Innvandringen gjør Norge til et ”rikere og mer mangfoldig land”.

De som sier at innvandringen er ”en trussel mot velferdsstaten, de som sier dette skal bare avvises”.

”Vi må hente innvandrere for å opprettholde velferdsstaten grunnet mangel på arbeidskraft.”

Det er ”naivt å tro at ikke innvandringen vil medføre kulturelle spenninger, men det er utenkelig med tilstander som i Malmö og Paris, fordi vi har lykkes med integreringen og fører en politikk med høy folkelig støtte”.

”Innvandringen skal økes på sikt.”

Fri og bevare oss for denne type autoritære og virkelighetsfjerne Ap-politikere i ny regjering. De har ingenting lært, til tross for mengden fakta som gjenom årene gratis er lagt på deres bord. 

Merk også dette: Da Tybring-Gjedde i debatten tok til ordet for assimilering inn i frihetsverdiene, som likestilling, likeverd og ytringsfrihet, protesterte Huitfeldt. Hva tenker hun med – om med noe som helst?

Hovebilde: Skjermdump fra Arendalsuka.