Innvandring

Trylleformularen «Integrering»

"Alle snakker om innvandring, men integrering er ikke på dagsorden", sier Sigurd Allern i et skråblikk på det svenske valget, men da må en lure på hvor Allern har vært i alle de siste 20-30 årene. Og hvor skal Allern hente alle de hundrevis av milliardene han vil bruke på integrering?

Genève-flyktningkonvensjonen (1951) var beregnet for europeiske flyktninger i Europa, og ble på midten av 60-tallet – uten protester – utvidet til å gjelde hele verden.

Det er ille. Hele verden kan søke asyl i Skandinavia. Enda verre blir det når de aller fleste som kommer ikke er flyktninger, men velferdsmigranter.

Faksimile Klassekampen

I Klassekampen (3. september) blir vi igjen tvangsforet med en kunnskapsløs godhetsapostel. Medieviter Sigurd Allen, bosatt i Stockholm må vite, skriver at urolighetene i Sverige skyldes klasseskiller, offentlig fattigdom, begrensede integreringsressurser og svake kriminalpolitiske mottiltak. Det har altså lite å gjøre med kulturelle og religiøse faktorer.

«Eksperten» Allen sier at svenskene må satse på sosial utjevning – en aktiv sosialreformspolitikk. Altså troen på at en ressurskrevende utbygging av velferdsstaten er løsningen.

I inneværende budsjett bruker den svenske regjeringen 50 milliarder kroner på innvandring og integrering (Norge bruker 17 milliarder på integreringstiltak). Men dette er bare toppen av isfjellet.

Svenske husholdninger og bedrifter har passert ti tusen milliarder svenske kroner i gjeld, ifølge nasjonaløkonom Tino Sanandaji. Han sier videre at svenskene ikke har hatt noen økning i disponibel inntekt på 30 år, pensjonistene har fått vesentlig lavere pensjon og 40 prosent av pensjonerte svenske kvinner lever under fattigdomsgrensen. Det er ikke annet enn skammelig.

En undersøkelse fra Aarhus universitet (institutt for statsvitenskap) viser at høy økonomisk likestilling som i Skandinavia, med høye skatter og med en velfungerende omfordelingspolitikk, ikke akkurat er en pullfaktor for ressurssterke, høyt spesialiserte og ettertraktete utlendinger. Hvorfor flytte til et land med lave lønninger og høye skatter hvis du kan flytte til USA og bli rik?

Kun 3 prosent av migrantene som kom til Italia i 2016 var reelle flyktninger, 4.808 av 181.436 personer fikk flyktningstatus (UNHCR). Det sier noe om hvem som faktisk kommer. Det er innvandrere med lave kvalifikasjoner, ingen formell utdannelse, ressurssvake mennesker som ønsker å bedre privatøkonomien.

Skandinavia kan ikke fortsette å være hele verdens sosialkontor for mennesker som ikke kan bidra (nok) til fellesskapet. Undertegnede lurer på når det skal synke inn i bevisstheten blant våre beslutningstakere.

Her er enkel matematikk som Sigurd Allen ikke klarer å fordøye: Dersom innvandrere arbeider mindre og går mer på trygd enn resten av befolkningen blir konsekvensene høyere skattetrykk og dårligere velferdstjenester. På sikt vil det føre til velferdsstatens kollaps. Det er bare et tidsspørsmål som handler om når det blir mange nok som ikke bidrar.

Flommen av økonomiske migranter er bare så vidt begynt. Det er en befolkning der ute som er tilnærmet utømmelig. En befolkning som vil firedoble seg innen 2100.

Innvandringen har kostet det norske og svenske folk ufattelige summer. Ikke bare rent pengemessig, mange også indirekte som helsehjelp, utdanning, infrastruktur.

Så må vi bare spørre oss selv hvor lenge vi må holde ut sånne figurer som ikke har en anelse om hva de snakker om.