Forskjellsbehandling og diskriminering

Håndhilse «så lenge det er behov for det»

Fra muslimsk lederhold i Europa er det uttalt at det er lov å håndhilse på motsatt kjønn. Men hvis man ser nærmere på uttalelsen, peker alt i totalitær islamsk retning. Man ønsker å beskytte islams omdømme i dag, for i morgen å kunne ta den religionskulturelle makten.

Debatten om muslimer som nekter å håndhilse på motsatt kjønn har rast den siste tiden. Og den kommer til å fortsette å rase, ikke minst fordi Likestillings- og diskrimineringsombudet skal uttale seg formelt om saken ettersom en salafist ble nektet jobb i Posten. Han ville ikke håndhilse.

NRK har nå fått to muslimske ledere i Norge, Brorskapets Basim Ghozlan, og leder av det bosniske trossamfunnet, Senaid Kobilica, til å oppfordre muslimer i Norge til å håndhilse.

Det pekes på en fatwa, en islamsk juridisk uttalelse, fra Det europeiske rådet for fatwa og forskning (ERFF), datert 2014. Fatwaen sier følgende:

«(…) i henhold til europeiske normer er håndhilsing ansett som naturlig allmennmoral og er indikasjon på respekt. Hvis dette ikke blir respektert og tatt hensyn til kan det forårsake vanskeligheter. Å avstå fra det kan skape misforståelse av at man er arrogant. For å unngå uhøflige og ubehagelige situasjoner, ta vare på skikken. Det er tillatt så lenge det er behov for det, for å unngå misforståelse.»

Hva forteller denne fatwaen oss egentlig? «For å unngå uhøflige og ubehagelige situasjoner, ta vare på skikken. Det er tillatt så lenge det er behov for det, for å unngå misforståelse.» Tillat så lenge det er behov for det, altså. Ja, når er det ikke behov for det lenger?

Klassisk maktislams manipulering

I klassisk maktislams språk og ideologi, minner dette om det doble budskapet vi er så vant med fra disse rekkene. Man prøver å beskytte islam fra negativt omdømme i majoritetsbefolkningen, samtidig som man kommuniserer til moskémuslimene at de må være tålmodige. De må avfinne seg med at i dag er de i minoritet, men når dagen er der – at de er mange nok – så skrotes selvsagt denne vestlige, ikke-islamske tradisjonen. Islam er satt i førersetet.

«Forårsake vanskeligheter», sies det også. Ja, igjen er det maktpåliggende for ERFF å prøve å få sine disipler til å «moderere» seg i dagens situasjon. Igjen betyr dette for disse kreftene å unngå unødig støy som kan kaste et negativt lys på islams ansikt.

Ja, hvem tror medlemmer som dette av ERFF skulle mene det motsatte om de hadde klart å få islam i førersetet i Europa? Skjermdump, Dagsrevyen.

Er det så vanskelig for NRK å skjønne det? Tror NRK at islam plutselig har gjennomgått en oppsiktsvekkende reformasjon?

Klarer man ikke lese en tekst med kritiske øyne fra dette totalitære holdet, ledet av verdens fremste sunni-ideolog, Yusuf Al-Qaradawi? Mannen som endog har hvitvasket selvmordsbombere, og som er Ghozlans fremste stjerne?

Har NRK glemt hvordan Ghozlan reagerte da Qaradawi oppfordret muslimer til å fullføre Hitlers Holocaust? Dette sa han til Aftenposten:

-Jeg vil ikke kommentere disse uttalelsene fra Yuzuf al-Qaradawi. Jeg kjenner Qaradawi som en respektert religiøs leder, og vi følger med på hans fjernsynsprogram. Men hans politiske uttalelser vil jeg ikke kommentere.

–Men mener du at en person som forsvarer Hitlers handlinger overfor jødene, er kvalifisert til å avgjøre teologiske spørsmål for muslimer i Norge?

–Jeg har sagt at jeg ikke vil kommentere hans politiske uttalelser. Vi hører på Qaradawi når det er snakk om religion. Forøvrig betrakter vi ingen person som feilfrie, sier Ghozlan.

«En skjebnekamp»

La meg minne om hva KrFs Hans Olav Syvertsen skrev i VG 27. desember 2010 (ikke på nettet hos VG, hvorfor det?), Som vi kommenterte da:

Syvertsen har også merket seg at Ghozlan har erkjent at innflytelsen til Brorskapet i Norge «er synlig».

Syvertsen tar også et radikalt oppgjør med Islamsk Råd, som har ERFF «som øverste åndelig organ», og som Syvertsen karakteriserer slik: «et brorskapsdominert fatwaråd ledet av en jødehater som gir religiøst dekke for terror, og at de som påpeker slike sammenhenger blir stemplet som islamofobe. Dette er en skjebnekamp.»

En skjebnekamp. Syvertsen er en av de ytterst få norske politikerne som har både mot og kunnskap når islam står på scenen. Ære være ham for det.

Skuffelsen er NRK som opptrer som gårsdagens medieorgan.

Den perfekte Muhammed

De to muslimske lederne NRK har trukket frem, tar ikke et teologisk oppgjør med islam eller dem som nekter å håndhilse.

– Hvis du kommer i en situasjon som tilsier at du skal håndhilse på det motsatte kjønn, gjør det, sier styreleder i en av Norges største moskeer, Basim Ghozlan.

Nei, det er ikke feil i henhold til islam når islams innflytelse i samfunnet skal styrkes. Skjermdump, Dagsrevyen.

Altså, er du i en situasjon der du kan unngå å håndhilse, så skal du følge islam.

– Man må vise hensyn til skikker og normer i samfunnet man lever i, istemmer Senaid Kobilica.

Ja, ifølge sharia skal man følge loven i den staten man bor i. Og man skal gjøre alt for å styrke islam.

Kobilica fortsetter slik:

– De må tenke flere ganger før de gjør et slikt type trekk. Spesielt når man har en uttalelse fra fatwarådet som sier at det finnes en åpning i islam som tillater dem å gjøre noe de ikke ville gjort i muslimske kontekster, sier Kobilica til NRK.

Det er om å gjøre å unngå at ikke-muslimer skulle få et negativt inntrykk av islam. Skjermdump, Dagsrevyen.

Her forteller han altså at i en islamsk kontekst, så håndhilser man ikke på motsatt kjønn. Stort tydeligere blir det ikke.

Ghozlan peker også på profeten sin, Muhammed. Det finnes mange hadith, fortellinger om Muhammeds liv og gjerninger, om hans syn på å berøre en fremmed kvinner. Her kan vi vise et par av dem:

  • «Det er bedre for en mann at en gris skiter på ham enn at han kommer borti albuen til en kvinne som ikke er tillatt for ham.»
  • «Den som berører hånden til en kvinne som ikke er lovlig for ham, vil få lagt glødende kull i hånden på dommedag.»

Stort klarer tale finner man vel ikke om dette temaet.

Men ifølge Ghozlan trenger man ikke følge profeten:

– Det sies at han aldri har håndhilst på fremmed damer. Dermed sier noen at det er bindende å ikke håndhilse på det motsatte kjønn. Men det er et feil premiss. Ikke alt profeten gjorde eller ikke gjorde er bindende i religiøs betydning (vår utheving).

Her burde selvsagt NRK fulgt opp, for dette er ganske oppsiktsvekkende: Hva er det man kan skrote fra Muhammeds liv i dag, mannen som anses av Ghozlan og hans like som det mest perfekte mennesket som noensinne har levd? Handler det om at i dag kan man bruke mobil og kjøre bil? Ja, vi bare spør, for Muhammeds kvinnesyn lever i beste velgående i moské-Norge, sann våre ord. Det er som Syvertsen sa det: Det pågår «en skjebnekamp».

NRK Dagsrevyen 13. september 2018.