Menneskerettigheter

– Begynn å lage barn igjen

Trenger vi innvandring for å beholde folkeveksten? Hva med å lage flere barn og verne om vår egen urbefolkning?

EUs innvandrings- og sikkerhetskonferanse i Wien. Italias innenriksminister Matteo Salvini:

«Jeg hører enkelte kolleger som sier det er behov for innvandring fordi den europeiske befolkningen eldes. Jeg har et helt annet synspunkt. Jeg mener at jeg sitter i regjering og får betalt for å hjelpe våre egne unge å begynne å lage barn igjen (…) »

Samme strategi bør gjelde i Norge. Det er ikke nødvendig å importere ikke-vestlige kvinner som koster norske skattebetalere 11 millioner kroner per person bare for å opprettholde befolkningsveksten.

Hva med en bonusfødeordning for norske etniske kvinner? Alt over to barn blir premiert med 1 million kroner per baby. Det hadde fått opp fødselsraten.

Rasistisk? Er det ikke viktig å verne om norsk urbefolkning? Hvis fødselsraten fortsetter å synke samtidig som massemigrasjonen fortsetter fra Midtøsten og Afrika vil den norske urbefolkningen bli minoritet i eget land.

Nå er det mange urbane rotløse liberalister som har mistet kontakt med sine kulturelle røtter, som påstår at hvem som helst som bosetter seg i Norge kan bli etnisk norske så lenge de tilegner seg vertslandets språk og kultur.

Det er selvsagt bullshit. Alle ser forskjellen mellom en nordmann, somalier og japaner. Vanskeligere er det ikke. Har dere hørt om etterkommere av norske immigranter i USA som identifiserer seg som etnisk norske, selv om de verken snakker norsk, eventuelt noen få ord norsk, eller noen gang har bodd i Norge?

Men det betyr ikke at man ikke kan bli «mentalt» norsk, noe som uansett ikke påvirker mitt opprinnelige poeng.

Vern av urbefolkninger er en viktig del av menneskerettighetene. Den norske urbefolkningen har århundrelang tilknytning til landet som har formet den kulturarven vi har i Norge. Størrelsen på gruppen norsk-etniske er så liten i en verdensmålestokk at den er blitt verneverdig.

Norsk er et minoritetsspråk som bidrar til å opprettholde og utvikle Europas tradisjoner og kulturelle rikdom. Det er på tide at den etnisk norske befolkningen, det norske språket og den helt unike norske kulturen blir beskyttet, styrket og videreutviklet fremover.

For øvrig har vi ingen problemer med en slik tankegang når det gjelder annen urbefolkning, samene for eksempel.