Islam

-Vi vil ikke ha moskeer på vår jord før katedraler bygges i Saudi-Arabia

Saudi-Arabia vil bygge moské i Warszawa. Det kan det totalitære regimet se langt etter, for Polen er lynende klar: Det blir ingen moské på polsk jord før Polen kan reise en katedral i Saudi-Arabia. Polen peker på noe så enkelt som likeverd.

Islamske ledere har gjennom årene flittig (mis-) brukt menneskerettigheter, demokrati og religionsfrihet i sin argumentasjon for ekspansjon gjennom moskeer og islamske bevegelser i Europa. Dette er jo begrep som smører våre vestlige ører. Men begrepene er hule, skal vi tro regjeringspartiet Lov og rettferdighet i Polen. Vi alle som har fulgt noe med i timen, vet jo meget godt at religionsfrihet, demokrati og menneskerettigheter er en påtrengende mangelvare i den islamdominerte verden. Her i Europa dog, brukes denne argumentasjonen for å styrke islams makt. Den dagen islam eventuelt skulle være i førersetet, vil nok pipen få en annen lyd: Da er det islams grunprinsipp om muslimer som den overlegne nasjonen som vil telle, og vi ikke-muslimer, kafir, vi underordnes rettighetsmessig.

Dette ser det ut til at Polens regjeringsparti har skjønt til fulle. Den fremtredende parlamentarikeren Dominik Tarczyński  krever like godt global likhet melom muslimer og ikke-muslimer. Han sier videre at ytterliggående muslimer i Europa ikke kan kreve flere rettigheter i Europa enn hva europeere tildeles i fascistiske Saudi-Aabia.

Derfor skal ansiktstildekning av kvinner også forbys, sier Dominik Tarczyński, akkurat som kristne kors er forbudt i Saudi-Arabia.

-Opplever seg bedre enn andre

Saudi-Arabia har altså anmodet om å få bygge en moské i Warszawa. Tarczyński sier at dette kan Polen gå med på:

-Vi vil med glede ha en (mské) når de er enig i at Polen kan bygge en katedral i Saudi-Arabia. Det er veldig enkelt. Enten er vi likeverdige, vi er partnere, vi er de samme menneskene – eller de opplever at de er bedre enn oss.

Tarczyński er også for å bannlyse ansiktstildekning i Polen. Han peker på at selvmordsbombere har brukt slike antrekk som forkledning, og kriminelle har gjort det samme. Videre sier han at vanlige folk er ilagt restriksjoner om hvorvidt de kan dekke ansiktet, som bruk av motorsykkelhjelp og masker. Det er «galt at religiøse fundamentalister» kan forvente «flere rettigheter» enn andre, argumenterer Tarczyński. Han ber fundamentalister finne andre kontinent å tilbringe tilværelsen på.

“We are equal as human beings; if you are expecting more from European Christians than European Christians can expect [in the Islamic world] — well, you have no right to expect more, basically. We are equal, if you are not happy with Europe, go to the Arab countries and stay there.”

Polen har tatt imot svært få muslimske migranter, og avviser EUs krav om fordeløing av migranter som ankommer Europa via stort sett Nord-Afrika. Men Polen har faktisk ganske gode erfaringer med en muslimsk gruppe på innsiden av grensene siste 600 årene, Tatarene, som i betydelig grad har tatt til seg polsk kultur. Like fullt er skepsisen stor til islam i dag. Som folk i Polen sier det: -Vi ser terroren i Vest-Europa. Vi vil ikke ha dette hit. Derfor vil vi heller ikke ha innvandring av muslimer.

Bevare nasjonal egenart

Nå er ikke ansiktstildekning et problem i Polen. Det er vel knapt andre enn turister fra den arabiske verden som bruker det i Visegradlandene. Som disse unge kvinnene vi møtte i Praha i sommer:

Foto: HRS

Men Polen har en lang grense mot Tyskland som bekymrer dem grunnet fremveksten av ekstrem-islam på Merkels territorium. Fri flyt av mennesker innen Schengen bekymrer like så. Det kanskje mest interessante er dog at Tarczyński har forstått manipuleringen fra islamsk lederhold, og måtte resten av den politiske røkla i Europa også få opp øynene:

“In Germany and Sweden and many other countries this process, this demand to allow burqas, starts with words like ‘democracy’ and ‘freedom of religion’ and all these beautiful words which have nothing to do with reality… and ends up with suicide attacks,” he warned.

“We have to take lessons from the nations which are facing huge consequences… [the burqa] has nothing to do with the way we live, it has nothing to do with our identity… [Islamic radicals] use these rights to kill Europeans. It’s as simple as that,” he added.

“Poland should learn from Belgium, France, Germany, and other countries — we cannot copy their mistakes.”

Polen og de andre Visegradlandene fremstår som et potensielt attraktivt nytt hjem for Vest-Europeere som prissetter frihet og bevaring av nasjonal egenart.